Gå till:

Gert Andersson

Programchef
Driftsystem
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
gert.andersson@skogforsk.se

070 - 318 85 67

Planering
Transport & logistik
Flödesplanering
Kollegor inom Driftsystem