logga
Jussis senaste artiklar
Simuleringsverktyg för utvärdering och utveckling av planteringsmaskiner
Vid maskinutveckling är det viktigt att tidigt identifiera framkomliga vägar till exempel genom simulering. Skogforsk har tagit fram ett simuleringsverktyg för utvecklingen av planteringsmaskiner.
2023-05-11
Nystart för maskinell plantering – men flaskhalsen måste lösas
Flera pågående projekt kan leda till planteringsmaskinens genombrott, men fortfarande kvarstår flaskhalsen med anpassad plantlogistik.
2023-02-09
Människans subjektiva tidsuppfattning räcker inte till
Skogforsk har studerat maskinoperatörers förmåga att bedöma tidsåtgång för två alternativa arbetsmetoder. Studien visar att subjektiva tidsbedömningar är svåra och att det finns behov av beslutsstöd.
2020-12-14
Drivarens utvecklingspotential
Har drivaren fördelar jämfört med tvåmaskinsystemet? En ny rapport kartlägger drivarens utvecklingspotential med avseende på arbetsmetoder, teknisk utformning samt tids- och kostnadseffektivitet.
2020-10-27
Modifierad arbetsmetod ger effektiv drivare
En modifierad arbetsmetod ger en produktivitetsökning på fem procent vid avverkning med drivare. Det visar en ny studie, gjord av Skogforsk.
2020-04-23
Drivaren effektiv med likartade bestånd
Drivarens nominella antal sortiment är inte viktigast, visar ny studie. Istället ökar prestation ju större andel av lassets totala volym som koncentreras på de två största sortimenten.
2020-03-16
Delautomation i drivare har potential men kräver utvecklingsarbete
Skillnader i tidsåtgång mellan drivare som styrs manuellt eller delautomatiserat är små. Betydande tidsbesparingar kräver mer utvecklingsarbete, visar en färsk studie.
2019-12-12
Planteringssystem jämfördes i simuleringsprojekt
Silva Nova är det enda helmekaniserade system som seriöst har kunnat utmana manuell plantering ur ett ekonomiskt perspektiv. Men har systemet potential eller borde utvecklingen ta en annan väg?
2019-10-01
Alla blir bättre förare med kranspetsstyrning
Kranspetsstyrning sänker tidsåtgången vid skotning med fyra procent. Även erfarna skotarförare ökar sin prestation med hjälp av den nya tekniken.
2019-09-17
Rotryckning ger nytt hopp om maskinell röjning
Genom rotryckning kan röjningsarbetet göras mer maskinellt. Röjstammarna rycks då upp med rötterna istället för att fällas med röjsåg.
2019-08-09
Kostnader i gallring och slutavverkning 2000-2017
Kostnadsutvecklingen i gallring och slutavverkning under perioden 2000 till 2017 har analyserats i en nypublicerad vetenskaplig artikel. Nedan sammanfattas några av resultaten.
2019-04-12
Sortimentshanterande grip spar tid när hinder saknas
En sortimentshanterande grip är snabbare än en konventionell grip när det inte finns kvarstående träd som hindrar rörelsen mellan virkeshögarna.
2018-12-17
Möjligheter och utmaningar inom maskinell röjning
De senaste åren har det utvecklats aggregat för mekanisk röjning genom rotryckning. Vår fältstudie visar på bra resultat på kort sikt. Dock behövs fler studier för att se de långsiktiga effekterna.
2018-01-31
Automatisk datainsamling från skotning
Automatisk datainsamling genom "omborddatorer" öppnar möjligheter för maskinstudier. Den här studien, inriktad på skotning, visar dock att en del utveckling återstår för utnyttja potentialen fullt ut.
2017-11-15
Utveckling av delautomation för skotarkran
I en studie i maskinsimulator upplevde skotarförare minskad mental belastning med delvis automatisk kran. Studien indikerade också att långsammare förare direkt kan spara tid med automation.
2017-08-03
Maskin för klenträdsavverkning under utveckling
Cintoc kallas en konceptmaskin som är under utveckling. Den avverkar och buntar ihop knippen av klenträd och är tänkt att användas i till exempel konfliktbestånd.
2017-06-26
Prestation och drivningskostnad för drivare jämfört med tvåmaskinsystem
Drivarprototypen Komatsu X19 presterar i nivå med ett system med skördare plus skotare. Men trots det blir drivningskostnaden inte lägre för drivaren på grund av en högre timkostnad.
2016-12-23
Jämförelse av drivare och tvåmaskinsystem i grov slutavverkning
Drivaren X19 är mer konkurrenskraftig gentemot tvåmaskinsystem vid lägre medel­stam­volym, färre sortiment och transportavstånd på under 220 meter, visar studier.
2016-12-23
Kollegor inom Driftsystem
Gert Adolfsson
Projektledare
Gert Andersson
Programchef
Mikael Andersson
Specialist
Rolf Björheden
Seniorforskare
Petra Ek
Projektledare
Lars Eliasson
Seniorforskare
Martin Englund
Specialist
Linnea Hansson
Forskare
Chelsey Jo Huisman
Forskare
Jan Johansson
Forskare
Petrus Jönsson
Bitr programchef
Dan Lindström
Specialist
Rikard Lundqvist
Forskare
Hagos Lundström
Försökstekniker
Anders Nilsson
Civilingenjör
Daniel Noreland
Forskare
Anna Pernestål
Seniorforskare
Morgan Rossander
Forskare
Anders Rowell
Jägmästare
Tobias Semberg
Civilingenjör
Gunnar Svenson
Forskare
Lotta Woxblom
Forskare