logga
Morgans senaste artiklar
Autoplant – autonom skogsföryngring för en hållbar bioekonomi
Projektet Autoplant adresserar några av de stora utmaningarna inom skogsbruket: klimat, miljö, arbetsmiljö, arbetskraft och jämställdhet.
2023-11-23
Mission Supervisor – hjärnan i AutoPlants autonoma skogsföryngringskoncept
En autonom planteringsmaskin behöver kunna agera på händelser eller utfall från tidigare operationer. Sådan styrlogik har nu genomgått försök i fält.
2023-08-07
Telekommunikation för fjärrstyrda skogsmaskiner
Fungerande telekommunikation är en förutsättning för att kunna utveckla fjärrstyrning av skogsmaskiner, men skogen dämpar signaler och räckvidd. Skogforsk har jämfört 5G-systemet med andra alternativ.
2022-09-22
Rejält kliv mot ökad automation
Projekt AUTO2 har utvecklat förutsättningar för att öka automationen i skogsbruket. Med ökad automation förbättras skogsmaskinförarnas arbetsmiljö samtidigt som produktiviteten ökar.
2021-04-22
Utvecklad planeringsrutin för autonom terrängkörning
Ett examensarbete från KTH har tagit fram en automatisk ruttplanerare för autonom terrängkörning där både terrängen och maskinens egenskaper ingår.
2020-12-07
Utvärdering av nya möjligheter till förbättrad positionering med satellitbaserade system
Tack vare ökad noggrannhet i positionering som sker med nya satellitbaserade system samt fria tjänster för realtidskorrektion kan skogsbruket finna nya sätt att öka produktiviteten och precisionen.
2020-06-16
WiFi för fjärrstyrning av skogsmaskinell utrustning
Fjärrstyrning av skogsmaskinell utrustning kan förbättra arbetsmiljön samt bidra till nya typer av maskiner. Detta kräver en stabil uppkoppling som kan uppnås med WiFi visar ett examensarbete vid KTH.
2020-04-22
Kollegor inom Driftsystem
Gert Adolfsson
Projektledare
Gert Andersson
Programchef
Mikael Andersson
Specialist
Rolf Björheden
Seniorforskare
Petra Ek
Projektledare
Lars Eliasson
Seniorforskare
Martin Englund
Specialist
Linnea Hansson
Forskare
Chelsey Jo Huisman
Forskare
Jan Johansson
Forskare
Petrus Jönsson
Bitr programchef
Dan Lindström
Specialist
Rikard Lundqvist
Forskare
Hagos Lundström
Försökstekniker
Jussi Manner
Forskare
Anders Nilsson
Civilingenjör
Daniel Noreland
Forskare
Anna Pernestål
Seniorforskare
Anders Rowell
Jägmästare
Tobias Semberg
Civilingenjör
Gunnar Svenson
Forskare
Lotta Woxblom
Forskare