Gå till:

Chelsey Jo Huisman

Forskare
(Fil D)
Driftsystem
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
chelseyjo.huisman@skogforsk.se

072 - 961 66 24

Jag arbetar som forskare på Skogforsk, RISE och Handelshögskolan i Stockholm med fokus på förändrings- och innovationsprocesser, organisatoriska spänningar och tvärsektoriellt samarbete. Jag är intresserad av att utforska gränssnitten mellan samhälle och industri. Jag syftar till att överbrygga teoretiska idéer med praktiska för att utveckla kunskapen om hur människor i och mellan organisationer samarbetar.

Kollegor inom Driftsystem