Gå till:

Rikard Jonsson

Jägmästare
Driftsystem
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
rikard.jonsson@skogforsk.se

073 - 156 13 30

Teknik & maskinarbete
Avverkning
Transportfordon
Kollegor inom Driftsystem