logga
Rikards senaste artiklar
Drivaren har potential att konkurrera med tvåmaskinsystemet – men det krävs mer
Trots att drivaren visar potential, framför allt i södra Sverige, räcker det inte hela vägen för att konkurrera med tvåmaskinsystemet. Det visar en ny slutrapport från Skogforsk och Drivargruppen.
2023-09-06
Drivaren utmanar tvåmaskinsystemet
Nya resultat visar att drivaren har potential att sänka drivningskostnaderna i södra Sverige medan tvåmaskinsystemet fortsatt är starkast i norra och mellersta Sverige.
2023-02-13
Så fattas strategiska beslut om skogsteknisk utveckling
Studien visar att alla hållbarhetsperspektiv beaktas då strategiska beslut ska tas. Stödjande verktyg efterfrågas, som kan minska risker och osäkerheter inför beslutsfattandet.
2023-01-27
Strategiskt beslutsfattande om skogsteknik
Hur fattas besluten idag och hur kan de fattas bättre i framtiden, och med vilka underlag? Detta undersökte och analyserade Rikard Jonsson vid Skogforsk och SLU i sin doktorsavhandling.
2022-12-02
Vilken modell är bäst för analys av maskinflottan?
Olika modeller kan användas för att optimera vilken maskinflotta som ska användas vid slutavverkning. Analysen är dock krävande, därmed är det intressant att jämföra hur olika modeller skiljer sig åt.
2022-11-28
Inga skogliga åtgärder under häckningsperioden?
Skogliga åtgärder kan kommas att stoppas under häckningssäsongen i och med en implementering av EU:s fågeldirektiv. Denna pilotstudie har undersökt vad konsekvenserna förväntas bli för skogsnäringen.
2022-02-16
Sammanfattande rapport om drivare i föryngringsavverkning
Hur effektiv är konceptdrivaren Komatsu X19 jämfört med det klassiska tvåmaskinssystemet? I en ny rapport sammanfattas studier från de 7 år som drivaren har använts.
2021-05-31
Drivarens utvecklingspotential
Har drivaren fördelar jämfört med tvåmaskinsystemet? En ny rapport kartlägger drivarens utvecklingspotential med avseende på arbetsmetoder, teknisk utformning samt tids- och kostnadseffektivitet.
2020-10-27
Modifierad arbetsmetod ger effektiv drivare
En modifierad arbetsmetod ger en produktivitetsökning på fem procent vid avverkning med drivare. Det visar en ny studie, gjord av Skogforsk.
2020-04-23
Drivaren effektiv med likartade bestånd
Drivarens nominella antal sortiment är inte viktigast, visar ny studie. Istället ökar prestation ju större andel av lassets totala volym som koncentreras på de två största sortimenten.
2020-03-16
Delautomation i drivare har potential men kräver utvecklingsarbete
Skillnader i tidsåtgång mellan drivare som styrs manuellt eller delautomatiserat är små. Betydande tidsbesparingar kräver mer utvecklingsarbete, visar en färsk studie.
2019-12-12
Nya arbetssätt gör drivaren effektivare
En drivare är en dyr maskin och måste därför vara effektiv. Med anpassat körsätt kan vissa moment automatiseras, och därmed blir maskintypen mer konkurrenskraftig.
2019-05-28
Virkesvärdestest 2016 – Mer virkesskador, men bättre mätning
Skördarna har blivit betydligt bättre på att mäta än för tio år sedan. När det gäller diameter är ett av aggregaten nära gränsen för vad som är möjligt med dagens teknik.
2018-09-20
Risningens effekter på spårbildning, skotning och skördarprestation
I den här studien har vi jämfört skotares spårbildning, bränsleförbrukning, vibrationer och körhastighet för risade stickvägar jämfört med orisade. Även skördarens prestation har undersökts.
2017-08-01
Drivningskostnaden på samma nivå för drivare och tvåmaskinsystem
Drivaren Komatsu X19:s kostnader sjunker då arbetet utförs med vanliga redskap på snabbfäste istället för med kombinationsaggregat – och i kostnadsmatchen mot tvåmaskinsystemet blir det oavgjort.
2017-01-27
Prestation och drivningskostnad för drivare jämfört med tvåmaskinsystem
Drivarprototypen Komatsu X19 presterar i nivå med ett system med skördare plus skotare. Men trots det blir drivningskostnaden inte lägre för drivaren på grund av en högre timkostnad.
2016-12-23
Jämförelse av drivare och tvåmaskinsystem i grov slutavverkning
Drivaren X19 är mer konkurrenskraftig gentemot tvåmaskinsystem vid lägre medel­stam­volym, färre sortiment och transportavstånd på under 220 meter, visar studier.
2016-12-23
Prestation och kostnader för drivare med snabbfäste
Drivaren X19 arbetar mer effektivt med snabbkoppling för byten mellan skördaraggregat och skotargrip än med ett kombiaggregat, visar Skogforsks studier.
2016-12-22
Bränsleuppföljning för 74 tons flisfordon
Lastbilar på 74 tons bruttovikt sparar bränsle jämfört med konventionella lastbilar på 60 ton. Lastfyllnadsgraden är dock viktig för att kunna tillvarata potentialen fullt ut.
2016-04-01
Dimensionsmätning och kapsprickor för drivaren Komatsu X19
Drivarprototypen X19 testas och utvärderas under 2015 och 2016. Denna rapport analyserar eventuella skillnader i tillvarataget virkes­värde jämfört med en traditionell skördare.
2016-03-07
Utvärdering av drivare i slutavverkning
Drivaren Komatsu X19 har under 2015 utvärderats i fält. Studier visar att den hävdar sig väl jämfört med skördare-skotaresystem i klenare slutavverkning och vid kortare terrängtransportavstånd.
2016-02-10
Hyggesfria skogar dyrare att avverka
Avverkningsarbetet i det hyggesfria skogsbruket är dyrare och drar mera bränsle än att göra hyggen. Drivningskostnaden ökar med 28 procent och dieselförbrukningen med 21 procent under en omloppstid.
2016-01-15
Prestation och kostnader i blädning med skördare och skotare
Drivningskostnaden vid blädning blir 28 procent högre än vid trakthyggesbruk sett över en omloppstid. Det är ett av resultaten från denna studie av prestationen för skogsmaskiner i blädningsskog.
2015-12-03
Bränsleuppföljning för fordon inom ETT-projektet
Fokusveckor 2014 är ett delprojekt inom ramen för projektet ”En Trave Till” där bränsleförbrukningen för High Capacity Transport-fordon undersökts närmare.
2015-06-15
Simulering av TimberPro drivare med lastanordning
Skogforsk har genom simulering utvärderat en drivare som lastar sig själv. En maskin som både avverkar och skotar och som är tänkt att byggas på basmaskinen TimberPro 840 C.
2015-04-14
Mer eller mindre hyggesfritt?
Andra mål än ekonomi och virkesproduktion måste väga tungt för att motivera hyggesfri skötsel. Det är en slutsats efter analys av fyra olika hyggesfria alternativ.
2015-02-18
Effektivare drivare med automatisk lastning
Skogforsk har genom simulering utvärderat en drivare med delautomatisk lastning. Virket upparbetas i en vagga på sidan om lastbäraren. Medan drivarens förare avverkar nästa träd lastas maskinen automatiskt från vaggan.
2014-06-13
Bränsleförbrukning för ST-bilar
Skogsindustrin är beroende av effektiva och billiga virkestransporter. Den här studien jämför bränsleförbrukningen för 74-tons ST-fordon med en konventionell timmerbil.
2013-12-05
Kollegor inom Driftsystem
Gert Adolfsson
Projektledare
Gert Andersson
Programchef
Mikael Andersson
Specialist
Rolf Björheden
Seniorforskare
Petra Ek
Projektledare
Lars Eliasson
Seniorforskare
Martin Englund
Specialist
Linnea Hansson
Forskare
Chelsey Jo Huisman
Forskare
Jan Johansson
Forskare
Petrus Jönsson
Bitr programchef
Dan Lindström
Specialist
Hagos Lundström
Försökstekniker
Jussi Manner
Forskare
Anders Nilsson
Civilingenjör
Daniel Noreland
Forskare
Anna Pernestål
Seniorforskare
Morgan Rossander
Forskare
Anders Rowell
Jägmästare
Tobias Semberg
Civilingenjör
Gunnar Svenson
Forskare
Lotta Woxblom
Forskare