Gå till:

Rikard Lundqvist

Forskare
(SkogD)
Driftsystem
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
rikard.lundqvist@skogforsk.se

073 - 156 13 30

Driver projekt om teknik- och metodutveckling i drivningsarbete, och hur beslut därom kan fattas bättre.

Visa publikationer

Publikationer i urval

År Titel Författare Tidskrift
2023 Country-wide analysis of the potential use of harwarders for final fellings in Sweden
Jonsson, Rikard
Rönnqvist, Mikael
Flisberg, Patrik
Jönsson, Petrus
Lindroos, Ola
Scandinavian Journal of Forest Research
2022 Comparison of modeling approaches for evaluation of machine fleets in central Sweden forest operations Jonsson, R., Rönnqvist, M., Jönsson, P. & Lindroos, O. International Journal of Forest Engineering
2022 Analysis of decision-making processes for strategic technology investments in Swedish large-scale forestry Jonsson, R., Woxblom, L., Björheden, R., Nordström, E-M., Blagojevic, B., Lindroos, O. Silva Fennica
2019 Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) in Forest Operations – an Introductional Review
Blagojevic, B.
Jonsson, R.
Björheden, R.
Nordström, E. M.
Lindroos, O
Croatian Journal of Forest Engineering
2017 Automatiserad uppföljning av bränsleförbrukning vid skotning
Manner, J
Lindroos, O
Nordfjell, T
Jonsson, R
Björheden, R
2017 Automatiserad datainsamling – ger vägledning för effektiviserat skotningsarbete
Manner, J
Lindroos, O
Nordfjell, T
Jonsson, R
Björheden, R
Teknik & maskinarbete
Avverkning
Transportfordon
Kollegor inom Driftsystem