logga
Drivaren, en skördare och skotare i en och samma maskin, ökar prestationen om den konventionella arbetsmetoden modifieras.
Bild: Bitzer
En modifierad arbetsmetod ger en produktivitetsökning på fem procent vid avverkning med drivare. Det visar en ny studie, gjord av Skogforsk.

Drivaren är en skördare och skotare i en och samma maskin. Till skillnad från dagens konventionella maskinsystem, med separata skördare och skotare, upparbetar drivaren virket direkt på ett lastrede (direktlastning). Därmed hamnar inget virke på marken förrän vid avlägget vid bilväg.

Effektiviteten hos drivaren påverkas av längden på krancyklerna och den samlade lastkörningssträckan (sträckan maskinen måste förflyttas innan den blivit fullt lastad).

Två arbetsmetoder

I studien jämfördes två arbetsmetoder (se illustration nedan):


1.     Maskinen arbetar en bit innanför den skogskant som bildas mot hygget vid slutavverkning. Metoden har hittills används vid arbete med drivare.

2.     Maskinen arbetar strax utanför samma skogskant. Metoden är modifierad i syfte att öka prestationen.

 

Omslagsbild_1044_B.jpg

Bilden visar körning utanför skogskant (till vänster) och körning innanför skogskant (till höger). Illustration: SkogforskInnanför skogskanten kan fler träd hanteras per uppställningsplats, det vill säga där maskinen står still för att fälla och upparbeta träd direkt i lastredet. Den stora arbetsbredden gör att lastningskörsträckan bli kortare. Å andra sidan påverkas kranarbetet negativt eftersom en stor del av träden fälls relativt långt ifrån lastredet. Det gör att krancyklerna blir längre.

Utanför skogskanten blir det tvärtom. Här blir nämligen arbetsbredden mindre, vilket förlänger lastningskörsträckan. Däremot underlättas kranarbetet eftersom träden fälls närmare lastredet. Det ger kortare krancykler och möjlighet att upparbeta träden strax efter fällningen.

En avvägning

Sammanfattningsvis handlar det om att göra en avvägning mellan att få lättare kranarbete eller kortare last­ningskörsträcka. För att ta reda på vilken metod som är att föredra gjordes en jäm­förande fältstudie där två erfarna förare körde drivaren enligt de två olika metoderna.

Resultaten visar att när maskinen kördes utanför skogskanten sparades 8,9 procent G0-tid (drifttid rensad för avbrott) under avverknings- och lastningsarbetet jämfört med körning innanför skogskanten. Besparingen reducerades till 4,9 procent när den totala drifttiden inkluderades i analysen. I den totala drifttiden ingår även redskapsbyte, lossning samt transport till och från virkesavlägg.

Trots att drivaren aldrig har slagit igenom ordentligt, är den det enda maskinsystemet som visat potential att kunna konkurrera med skördar-skotarsystemet. Likväl behöver drivaren ett prestationssprång för att kunna utmana i stor skala. Den här studien visar att en modifierad arbetsmetodik kan vara ett steg i rätt riktning.

 

Nr 26-2020    Publicerad 2020-04-23 13:56

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!