logga
Anders senaste artiklar
Skotstöd – ett nytt verktyg för skotningsplanering
Beslutstöd för skotning står högt upp på skotarförarnas önskelista. Nu har Skogforsk utvecklat ett nytt verktyg för skotningsplanering som kallas Skotstöd.
2022-12-13
Branschstandard för drivmedelsklausul framtagen
Skenande dieselpriser skapar oro bland drivningsentreprenörer och deras beställare. Nu har man gemensamt tagit fram en branschstandard för drivmedelsklausul.
2022-06-29
Verktyg för förbättrad lönsamhet
En studie från år 2019 visar att det finns stora skillnader i lönsamhet mellan drivningsföretag. Nu pågår arbetet med att ta fram ett verktyg för att hjälpa företagen till en förbättrad lönsamhet.
2021-12-20
Människans subjektiva tidsuppfattning räcker inte till
Skogforsk har studerat maskinoperatörers förmåga att bedöma tidsåtgång för två alternativa arbetsmetoder. Studien visar att subjektiva tidsbedömningar är svåra och att det finns behov av beslutsstöd.
2020-12-14
Drivarens utvecklingspotential
Har drivaren fördelar jämfört med tvåmaskinsystemet? En ny rapport kartlägger drivarens utvecklingspotential med avseende på arbetsmetoder, teknisk utformning samt tids- och kostnadseffektivitet.
2020-10-27
Modifierad arbetsmetod ger effektiv drivare
En modifierad arbetsmetod ger en produktivitetsökning på fem procent vid avverkning med drivare. Det visar en ny studie, gjord av Skogforsk.
2020-04-23
Delautomation i drivare har potential men kräver utvecklingsarbete
Skillnader i tidsåtgång mellan drivare som styrs manuellt eller delautomatiserat är små. Betydande tidsbesparingar kräver mer utvecklingsarbete, visar en färsk studie.
2019-12-12
Alla blir bättre förare med kranspetsstyrning
Kranspetsstyrning sänker tidsåtgången vid skotning med fyra procent. Även erfarna skotarförare ökar sin prestation med hjälp av den nya tekniken.
2019-09-17
Sortimentshanterande grip spar tid när hinder saknas
En sortimentshanterande grip är snabbare än en konventionell grip när det inte finns kvarstående träd som hindrar rörelsen mellan virkeshögarna.
2018-12-17
Påverkan av kranspetsstyrning på nya skogsmaskinförares utveckling
Kranspetsstyrning underlättar inlärandet av att köra skotarkran. Det visar den här studien, där två grupper gymnasieelever fick börja med kranspets- respektive konventionell styrning.
2018-01-29
Arbetsbelysning på skotare – implementering och utvärdering
I det här projektet förändrades arbetsbelysningen på en skotare på strategiska ställen. Testförarna upplevde mindre störande reflexer och en förbättrad arbetsmiljö.
2018-01-26
Skota ännu smartare: förberedelser och information
I den här filmen får vi träffa drivningsledare och maskinförare, som berättar hur de jobbar med planering, rutiner och kommunikation för att tillsammans bli effektiva, och göra ett riktigt bra jobb.
2018-01-15
Mallar kan ge bättre traktdirektiv
Om man följer en mall när man skapar ett traktdirektiv, kan både kvaliteten och prestationen i skogsbruksåtgärderna bli bättre.
2017-11-30
Drivning i brant terräng
Vid avverkning och transport av timmer i brant terräng ställs höga krav på metoder och utrustning. I den här filmen ges en rad tips och råd för bättre säkerhet, effektivitet och arbetsmiljö.
2017-10-24
Förslag till riktlinjer för bättre traktdirektiv
Med standardiserade traktdirektiv kan kvalitet och effektivitet vid drivning förbättras. I den här rapporten presenteras förslag som skulle underlätta för maskinförarna och minska risken för misstag.
2017-09-20
Avläggsplatsen – den viktiga knutpunkten
Avlägget är en central plats på vägen mellan stubbe och industri. Förutsättningarna här spelar en avgörande roll för säkerhet och effektivitet. I filmen går vi igenom nyckelfaktorer för bra avlägg.
2017-08-29
Utveckling av delautomation för skotarkran
I en studie i maskinsimulator upplevde skotarförare minskad mental belastning med delvis automatisk kran. Studien indikerade också att långsammare förare direkt kan spara tid med automation.
2017-08-03
Undvik markskador med spökslag
Spökslag är en metod för att undvika skador på mark och vatten. Metoden innebär att enbart skördaren kör i kanten mot fuktiga partier och lägger upp virket mot bärigare mark åt den tyngre skotaren.
2017-04-24
Övning ger effektivt samarbete
Genom att hitta samarbetsprojekt och utveckla sina relationer jobbar entreprenörer och tjänstemän tillsammans för att bli effektivare team. I det här filmreportaget får du höra hur det går till.
2017-04-18
Utvärdering av sortimentsgripen i simulator
Sortimentsgripen kan ta flera knippen i samma krancykel. Men den gör inte skotningen mer effektiv visar en studie i simulator. Resultaten tyder dock på att det finns potential med utvecklad styrning.
2017-04-06
Skota ännu smartare: Avläggets utformning
Det finns mycket tid att spara med ett genomtänkt avlägg. I detta klipp får vi lära oss en formel för att uppskatta hur stort utrymme som behövs för olika vältor, liksom hur en välta ska utformas.
2017-02-27
Skota ännu smartare: Lastningsteknik och körning med last
En skotarförare gör runt 100 000 krancykler per år. Därför finns det mycket att tjäna även på små förbättringar. Det här klippet poängterar vikten av bra lastningsteknik och smart körning på trakten.
2017-02-13
Utvecklade relationer ger effektivare team
Genom att identifiera samarbetsprojekt och utveckla sina relationer jobbar entreprenörer och tjänstemän i Hälsingland för att bli ett effektivare team.
2017-02-07
Skota ännu smartare: Att börja på ny trakt
Genom att planera skotningen bra kan du minska riskerna för avbrott och att behöva köra på fuktiga marker och orsaka markskador. I det här klippet ges några enkla tips som kan underlätta ditt arbete.
2017-02-06
LED öppnar nya möjligheter
I denna studie har möjliga förbättringar av belysningen på skogs- och jordbruksmaskiner undersökts. Bland annat identifierades potentialen med de tåligare LED-lamporna placerade längre ut på kranen.
2015-06-22
Simulering av TimberPro drivare med lastanordning
Skogforsk har genom simulering utvärderat en drivare som lastar sig själv. En maskin som både avverkar och skotar och som är tänkt att byggas på basmaskinen TimberPro 840 C.
2015-04-14
Fällteknik och aggregathantering
Filmklippet illustrerar två viktiga moment för en rationell upparbetning och efterföljande skotning.
2014-10-07
Smart kranarbete sparar tid och bränsle
Mindre yviga krancykelrörelser, konsekvent användning av utskjutet och en bra flerträdshantering är tre nyckelmoment för rationell lastning av skotaren.
2014-10-07
Att köra skogsmaskin är ett krävande jobb
Kraven är höga och de olika beslut som ska fattas är ofta komplexa.Så här skapar du rätt förutsättningar för förarna.
2014-06-27
Griptilt kan öka produktiviteten
Studier i Finland och Sverige pekar på att en så kallad griptilt kan öka produktiviteten i lastningen med mellan sju och tio procent.
2014-05-09
Hur påverkar maskininställningarna på skotare bränsleförbrukning och effektivitet?
Lägre varvtal och långsammare kran ger en mer effektiv skotning. Det var en av lärdomarna efter att 100 förare fick tävla om att lasta en skotare så bränsleeffektivt som möjligt.
2013-12-18
Fem nyckelmoment för effektiv och bränslesnål skotning
Martin Svensson vann Skogforsks tävling i att skota bränsleeffektivt under Elmia Wood 2013. I den här filmen tydliggör vi vilka moment i hans körning som gjorde att han bara förbrukade 397 ml.
2013-12-18
Enkelsidig metod – tips vid slutavverkning
Ibland kan det vara effektivt att fälla en stam och köra fram ett par meter innan upparbetning. Genom att ”sträva framåt” når du fler träd vilket ger mer virke i högen och mindre krankörning.
2013-12-14
Avverkningsmetod vid låga virkesförråd
Metoden passar i bestånd med lågt virkesförråd, under 120 m3f per hektar, och goda terrängförhållanden. Fördelen är att det blir en hög virkeskoncentration samtidigt som skördarens kranarbete minskar.
2013-11-21
Bättre ordning på lasset
Struktur i skotningen underlättar arbetet. Filmklippet belyser vikten av att skota fram de olika sortimenten i kvalitetsordning och att bygga upp lasset på ett medvetet sätt.
2013-11-14
Effektivare skotning med griptilt
Griptilt kan effektivisera skotningsarbetet. Vid gallring har griptilten visat sig vara uppåt tio procent snabbare än en konventionell grip.
2013-11-14
Tio tips vid flerträdshantering
En bra flerträdshantering ökar produktionen i skördaren avsevärt. Här är några saker att tänka på.
2013-08-30
Slutavverka dubbelsidigt i klen skog och sämre terräng
För den drivne föraren passar den dubbelsidiga avverkningsmetoden i alla typer av bestånd där man inte ska grotanpassa. Allra bäst passar den dock i klenare skog och vid sämre terrängförhållanden.
2013-07-25
8 steg till underverk
En skogsmaskinförare blir aldrig fullärd. Men genom att följa några grundläggande punkter kan man göra mycket för arbetsmiljö, produktivitet och bränsleekonomi – samtidigt.Ladda ned en checklista här!
2013-06-26
Skördarmetodik - positionering och fällriktning
I det här utdraget ur filmen Skörda och skota smart tydliggörs fördelarna med en bra positionering, medveten trädordning och en fällriktning snett framåt.
2013-06-20
Effektivare skotning - utdrag ur filmen Skörda och skota smart
Ett klipp från filmen Skörda och skota smart. Här visas smarta knep för effektivare skotning.
2013-06-12
Slutavverkning med dubbelsidig risanpassning
Dubbelsidig risanpassad metod är den mest använda avverkningsmetoden, och som fungerar bra under de flesta förutsättningar.
2013-03-07
Sektionsgallring – så gör du
Sektionsgallring är ett strukturerat och effektivt arbetssätt. Minskad krankörning, noggrannare gallring och minskad stress för föraren är några av fördelarna. Lär dig metoden här.
2012-12-20
Sträva framåt med grotanpassning
Det kan ibland vara effektivt att fälla en stam och köra fram fyra meter innan upparbetning. Genom att "sträva framåt” når du fler träd vilket ger mer virke i högen och mindre krankörning.
2012-04-12
Slutavverkning med ”smala enkelslag”
Den här avverkningsmetoden passar i lätt terräng och speciellt i grov skog, eftersom du aldrig behöver fälla på lång kranarm. Du fäller inte heller över tidigare gjorda virkeshögar.
2012-03-22
Tips för snabbare drivningsarbete
Entreprenadföretaget Jutos Skog AB delar med sig av sina åtta viktigaste punkter som de alltid går igenom innan avverkningen startar.
2012-02-16
Grotanpassa i lätt terräng
Avverkningsmetoden med enkelsidig risanpassning passar för slutavverkningar med lätt terräng, max fem sortiment och inte alltför grov skog.
2012-02-16
Planering för svåra partier
Svåra partier kräver bra förberedelser om avverkningen ska bli effektiv. Här delar skogsentreprenadföretaget Jutos skog med sig av några praktiska tips för trixiga ställen.
2012-02-07
Kortare skift i maskinen ger mer
Kortare skift ger piggare förare som presterar bättre när de väl kör. Förarna hos Jutos Skog kombinerar körningen med planering i fält. Lars Jönsson berättar mer i filmen.
2012-02-07
Minska tomgångskörningen och spara pengar
Undvik onödig tomgångskörning. Det går att spara in åtskilliga tusen kronor varje år, visar följande exempel.
2012-01-06