logga
I denna studie har möjliga förbättringar av belysningen på skogs- och jordbruksmaskiner undersökts. Bland annat identifierades potentialen med de tåligare LED-lamporna placerade längre ut på kranen.

I detta projekt undersöktes möjliga förbättringar av belysningen på skogs- och jordbruksmaskiner. Speciellt undersöktes de nya möjligheterna till placering av armaturerna som LED-lampor ger framför andra tekniker. Genom att använda flyttbara armaturer på en magnetisk fot var det möjligt att undersöka många olika placeringar. De mest lovande lösningarna presenteras i rapporten.

På skogsbrukssidan placerades lampor längre ut på kranen på både skotare skördare. För skördaren innebar det förbättrad belysning av skogen bakom aggregatet sett från förarens perspektiv, i praktiken vid ansättning mot det träd som står på tur att fällas. För skotaren innebar det bättre belysning av området kring gripen där behovet av bra sikt är av stor betydelse. På skotaren prövades också en alternativ belysning av lastutrymmet. De bakåtriktade armaturerna på hyttaket ersattes med ett par betydligt mindre ljusstarka och lastutrymmet belystes mer av armaturer placerade på kranen. Resultatet var mindre störande reflexer från grinden och bättre sikt över lastutrymmet.

Hos jordbruksmaskinerna identifierades två tillämpningar av distribuerad belysning.Stegen för i- och urstigning på jordbrukstraktorer och marken nedanför är ofta dåligt belyst, vilket innebär en olycksfallsrisk. En armatur placerad vid dörrkarmen på hytten och riktad mot marken nedanför stegen förbättrade belysningssituationen avsevärt. Den andra tillämpningen är för belysning av hitch-kroken. Vid påkoppling av vagnar eller redskap vrider sig traktorföraren runt för att få bra sikt över hitch-kroken. Bättre belysning skulle kunna underlätta detta moment och minska tiden i en dålig arbetsställning.

Resultaten från studien kommer att förmedlas till respektive bransch och där så är möjligt kommer forskarna att aktivt driva tillämpningen av resultaten tillsammans med maskintillverkare och belysningsleverantörer.

Läs hela Arbetsrapport 864-2015 som pdf nedan.

Nr 82-2015    Publicerad 2015-06-22 13:07

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!