Gå till:

Petrus Jönsson

Forskare
Driftssystem
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
petrus.jonsson@skogforsk.se

070 - 528 85 83

Planering
Avverkning
Skotning
Maskinteknik
Kollegor inom Driftssystem