logga
Med standardiserade traktdirektiv kan kvalitet och effektivitet vid drivning förbättras. I den här rapporten presenteras förslag som skulle underlätta för maskinförarna och minska risken för misstag.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 943-2017.

Traktdirektivet är ett viktigt dokument för de operativa åtgärder som utförs i svenskt skogsbruk. Med bristfällig traktplanering sjunker prestationen hos maskinförarna, vilket medför höjd kostnad och sämre ekonomisk situation för entreprenörerna.

I de allmänna bestämmelserna för skogsentreprenad, ABSE 09, står det i 2 kapitel 2 § att Beställaren är skyldig att överlämna traktdirektiv i god tid innan trakt­uppdrag påbörjas. Av traktdirektiv skall tydligt framgå vad som gäller i för varje specifikt objekt.

Målet med vår studie var att ta fram ett förslag på riktlinjer för bättre trakt­direktiv som ger exempel på hur ett välfungerande traktdirektiv kan vara utformat och hur dess innehåll tydligt skulle kunna struktureras och presen­teras.

Innehållet i de insamlade traktdirektiven, 180 stycken från elva olika företag, som ingick i denna studie kategoriserades i olika rubriker och sammanställdes in i en lista. De olika rubrikerna kunde sedan kategoriseras ytterligare i fyra olika typer av information,

  • Grunduppgifter
  • Beskrivning/Information
  • Instruktion-/Hänsyn
  • Efterredovisning

Resultaten från undersökningen kan sammanfattas enligt följande:

  • Det finns stor spridning mellan och inom organisationer för hur trakt­direktiv utformas. Bland de traktdirektiv som undersöktes var det vanligt att viktig information helt saknades. I flera fall saknades logisk ordnings­­­följd för den presenterade informationen.
  • I vår studie utarbetades förslag som visar att det finns goda möjligheter att utforma traktdirektiv så att det blir enkelt för läsaren att hitta rätt information vid rätt tillfälle. Genom att till exempel utgå från fyra kate­gorier med tillhörande basinformation samt använda olika färger för de olika informationstyperna kan informationssökningen under­lättas.

Vår bedömning är att en mall att följa vid arbetet med att ta fram nya trakt­direktiv bör underlätta framtida utveckling, samtidigt som användandet förenklas. Därmed skapas förutsättningar för att:

  • Viktig information når fram till utföraren av olika skogsbruksåtgärder.
  • Kvaliteten höjs, eftersom antalet felaktigt utförda åtgärder minskar.
  • Prestationen kan höjas genom den tydligare beställningen.

Läs rapporten som helhet på länken nedan,

Nr 79-2017    Publicerad 2017-09-20 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!