logga
Bild från Skogforsks skogsmaskinssimulator.
Sortimentsgripen kan ta flera knippen i samma krancykel. Men den gör inte skotningen mer effektiv visar en studie i simulator. Resultaten tyder dock på att det finns potential med utvecklad styrning.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 924-2017.

Sortimentsgripen är en skotargrip med extra skänklar. Då den konventionella gripen har greppat ett virkes­knippe kan sortimentsgripens extra skänklar slutas om knippet och hålla fast det. Den konventionella gripen kan då öppnas och greppa ytterligare ett virkesknippe.

Sortimentsgripen har utvärderats genom jämförelse med konventionell grip i simulator med fyra professionella skotarförare. I uppgiften kördes skotaren längs en rak gallringsväg och föraren lastade virkeshögar som var placerade på båda sidor med båda griptyperna. Körningarna tidsstuderades och förarna intervjuades om sina upplevelser av att använda sortimentsgripen jämfört med att använda konventionell grip.

Tidsåtgången för skotningsarbetet som helhet med
sortimentsgripen visade sig inte skild från tidsåtgången vid användning av konventionell grip. Tidsåtgången per hög som hanterades enskilt var högre med sortimentsgripen.

Sortimentsgripens påverkan på tidsåtgången för de krancykler då två högar hanterades, varierade beroende på förutsättningarna att flytta gripen från hög till hög.

Då det inte fanns något hinder mellan högarna minskade tidsåtgången per hög något och då det stod ett träd mellan högarna ökade den något. Sortiments­gripen innebar högre tidsåtgång för momenten ”kran in” och ”kran ut” per krancykel.

Genom intervjuerna identifierades flera faktorer som bidrog till ökad tids­åt­gång för sortimentsgripen. De flesta faktorer härrör från att sortimentsgripen inte har någon separat styrning. 

Studien tyder på en potential hos sortimentsgripens grundfunktion som dock begränsas på grund av dess enkla styrning. Ytterligare studier rekommenderas för att undersöka denna potential under idealiserade förhållanden.

Läs rapporten i sin helhet på länken nedan.

Nr 29-2017    Publicerad 2017-04-06 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!