logga
En studie från år 2019 visar att det finns stora skillnader i lönsamhet mellan drivningsföretag. Nu pågår arbetet med att ta fram ett verktyg för att hjälpa företagen till en förbättrad lönsamhet.

Verktyget ska identifiera möjliga utvecklingsområden och utvecklingsbehov i drivningsföretag, och omfattar en analys av drivningsföretagets och dess kunders arbete samt även aktiviteterna i gränssnittet mellan kund och beställare.

Studier har visat att det finns stora skillnader i lönsamhet mellan olika drivningsföretag. Detta indikerar att det bör finnas potential för både enskilda företag och för branschen som helhet att utvecklas.

Tidigare studier av framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter i skogsentreprenadbranschen har ofta berört maskinlagen som utför det praktiska drivningsarbetet eller företagsledaren. Studier under senare år indikerar att även kundens agerande och aktiviteterna i gränssnitten mellan kund och entreprenör kan ha inverkan på lönsamheten i drivningsföretagen.

Nytt analysverktyg för drivningsföretag

I ett pågående projekt är målet att skapa ett analysverktyg för identifiering av utvecklingsområden och utvecklingsbehov hos drivningsföretag och deras beställarorganisation. Analysen ska med hjälp av verktyget täcka både maskinförarnas, företagsledarens och kundens arbete samt de aktiviteter som sker i gränssnittet mellan kund och beställare.  

I ett första steg har en prototyp av ett sådant analysverktyg skapats i ett samarbete mellan SCA Skog AB, Skogsentreprenörerna, Södra Skogsägarna och Skogforsk. I prototypverktyget ingår studier av det aktuella drivningsföretagets ekonomiska nyckeltal och av maskinförarnas arbete samt intervjuer av maskinförare, företagsledare och aktuell kundrepresentant, se Figur 1.

 

projektmetoden.png

Figur 1. Schematisk bild av projektmetoden


Prototypverktyget har testats i två pilotstudier, en i södra och en i norra Sverige. Studierna indikerar att prototypverktyget fungerar för att identifiera utvecklingsområden. De identifierade utvecklingsområdena har bland annat varit kopplade till ledarskap, kommunikation/samverkan och drivningsförutsättningar. Även om verktyget i de första studierna visade sig fungera för att identifiera utvecklingsbehov i drivningsföretag, så blev det också tydligt att det behöver vidareutvecklas, främst beträffande intervjuerna. Verktyget bör också kompletteras så att det även omfattar stöd vid genomförandet av identifierade utvecklingsprojekt.

Nyligen startades ytterligare två pilotstudier där intervjuförfarandet förkortats och förenklats samtidigt som ett större fokus läggs på hur man åtgärdar identifierade utvecklingsområden och genomför utvecklingsprojekt. Dessa pilotprojekt beräknas vara klara hösten 2022.

Nr 107-2021    Publicerad 2021-12-20 08:57

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare