logga
En sortimentshanterande grip är snabbare än en konventionell grip när det inte finns kvarstående träd som hindrar rörelsen mellan virkeshögarna.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 994-2018.

En virtuell prototyp av en sortimenthanterande grip har studerats i maskinsimulator. Den är en variant av den kommersiellt tillgängliga produkten Sortimentsgripen. Utöver gripskänklarna som en konventionell grip har, finns på den sortimenthanterande gripen två extra griparmar. Detta möjliggör hantering av två virkeshögar av olika sortiment under en och samma krancykel. När de konventionella gripskänklarna har greppat en hög, sluts de extra griparmarna om virket och håller fast det, därefter kan de konventionella gripskänklarna öppnas igen och greppa ytterligare en hög. Gripskänklarna och extraarmarna kan sedan öppnas var för sig för att placera högarna, utan extra tillrättaläggning, på respektive sektion i lastutrymmet.

Syftet var att undersöka potentialen till tidsbesparing i användningen av den sortimentshanterande gripen i olika arbetssituationer, och därefter ange underlag till rekommenderad arbetsmetodik för sortimentshanterande grip.

I de arbetssituationer där det inte fanns något kvarstående träd som hindrade rörelsen mellan högarna innebar den sortimentshanterande gripen en tidsbesparing på mellan 9,6 och 16,2 procent jämfört med den konventionella gripen för förarna som grupp. I de övriga arbetssituationerna, där det fanns hinder i någon grad, fanns det varken statistiskt säkerställa tidsbesparingar eller -förluster. Det fanns stora skillnader mellan förarna, där resultaten i situationerna utan hinder varierade från att inte spara någon tid, till en största besparing på 27,3 procent.

Den sortimentshanterande funktionen kan komma till användning under kranarbetet i lastning. Momentet utgör cirka 35 procent av skotarens G0-tid i gallring. I tidigare fält-studier hanterades endast 35 procent av högarna i par med sortimentsgripen. Om en högre andel av högarna kan placeras på ett gynnsamt sätt genom ytterligare anpassning av skördarens arbetsmetod skulle det innebära större potential för tidsbesparing. Om den sortimentshanterande funktionen sparar 10 procent av krancykeltiden vid 35-70 procent av högarna, skulle det innebära en besparing av 1,23-2,45 procent av skotarens totala G0-tid.

Skotarförare rekommenderas att endast använda den sortimentshanterande funktionen då det är möjligt att obehindrat förflytta gripen från ena högen till den andra. Likaså ska skördarföraren rådas att så långt som möjligt placera högarna i samma lucka, så att det inte finns något hinder för att flytta gripen mellan dem.

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Nr 84-2018    Publicerad 2018-12-17 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!