logga
Sektionsgallring är ett strukturerat och effektivt arbetssätt. Minskad krankörning, noggrannare gallring och minskad stress för föraren är några av fördelarna. Lär dig metoden här.

Allmänt

Det gäller att hitta ett arbetsmönster som gör att skördarens kranrörelser minimeras samtidigt som det blir en hög koncentration av virke för skotaren. Förhållandena i en gallringsskog kan variera mycket på bara några meter. Du måste hela tiden anpassa arbetssättet efter skogen, och det är därför dumt att ge kategoriska instruktioner som låser ditt arbetsmönster. Men för att få en grundstruktur för ditt arbete kan det vara bra att tänka i sektioner, naturligt avgränsade delområden. Sektionerna kan vara stora eller små, beroende på uttaget. Så här kan det se ut:

När du börjar en ny stickväg

Bedöm först vilken sida om stickvägen som kommer att ge det största uttaget de första 4 till 5 metrarna. Är det störst gallringsuttag till höger, blir den första sektionen på höger sida om stickvägen. Avverka först träden i och närmast stickvägen i en sådan ordning att du snabbt får utrymme för virket och en tillräcklig öppning för att fälla resterande stammar. Ta i normala fall bort vägträden 4, maximalt 5 meter framför maskinen. Fäll träden åt vänster och lägg virket till höger om stickvägen.

Gör klart närområdet i den högra sektionen, fortsätt att fälla åt vänster och lägga virket till höger om stickvägen.

Bedöm närområdet i den vänstra sektionen. Är det bara något enstaka träd som ska gallras ut där är det med tanke på skotningen mest effektivt att fälla även det åt vänster och lägga virket på höger sida om stickvägen.

Om det däremot är fler träd som ska tas ut; fäll dem åt höger och lägg virket på vänster sida om stickvägen.

Kör fram 2-3 meter och gallra igenom de yttre delarna av sektionerna. Fäll träden utåt och lägg virket ovanpå befintliga virkeshögar.

Dags för nästa arbetscykel

Nu är den första biten av stickvägen klar. Det är dags att återigen se 4-5 meter framåt. Är det även denna gång störst virkesuttag på höger sida om stickvägen är det bara att upprepa arbetscykeln ovan, är det däremot störst virkesuttaget till vänster ska arbetsmönstret spegelvändas. 

Hur stor är en sektion?

Sektionernas djup begränsas av kranens räckvidd, bredden begränsas av huvudstammarnas fördelning. Sektionernas bredd blir normalt 2 till 5 meter beroende av beståndets stamtäthet.

Flerträdshantering

Grundinstruktionen ovan fungerar även för dig som arbetar med flerträdshanering.

Tips

I ett tätt, homogent bestånd är det ofta bra att arbeta på varannan sida av stickvägen med en maskinförflyttning mellan varje virkeshög. Då blir det lättare att hålla ris och toppar borta från virkeshögarna, samtidigt som det ger en jämnare fördelning av riset i stickvägen.

I grövre skog

Den här grundprincipen kan användas i all typer av gallring, även om den normalt fungerar bäst i klenare bestånd. I grövre gallring är det ofta färre stammar som ska tas ut, det ställer högre krav på planering och flexibelt arbetssätt för att utföra arbetet på ett optimalt sätt.

Gröna cirklar = kvarlämnade träd

Gula cirklar = träd som ska gallras ut

Virket till vänster kommer från träd som stått i de ljusbruna sektionerna, virket till höger från träd i de blå sektionerna.

Pilarna beskriver fällriktningen inom de olika delsektionerna (A och B).

För den intresserade finns instruktionsfilmen Sektionsgallra att köpa i webbshopen.

Nr 71-2012    Publicerad 2012-12-20 16:32

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!