logga
Kranspetsstyrning underlättar inlärandet av att köra skotarkran. Det visar den här studien, där två grupper gymnasieelever fick börja med kranspets- respektive konventionell styrning.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 968-2018.

Studiens syfte var att undersöka skillnaderna i prestation och i upplevd belastning mellan elever som lär sig köra skotarkran med kranspetsstyrning och elever som lär sig köra med konventionell styrning.

Kranspetsstyrning innebär att föraren anger kranspetsens rörelseriktning med spakarna istället för att styra varje enskild krandel. Sedan 2013 finns kranspetsstyrning tillgänglig för skotare i form av John Deeres system Intelligent Boom Control (IBC).

Studien utfördes på ett naturbruksgymnasium där två grupper av elever fick lära sig att använda en skotarkran med antingen konventionell styrning eller kranspetsstyrning. På en stationär bana fick de genomföra en standardiserad krankörningssuppgift fyra gånger under första terminen. Uppgiften bestod av rörelser som är typiska för arbetet med en skotare. Efter den första terminen bytte eleverna kranstyrningsmetod och testades igen.

Utförandet av uppgiften tidsstuderades och maskindata samlades in om spakarnas och kranspetsens rörelser. Utifrån insamlade data beräknades olika mått som beskriver förarnas arbete och utförandet av uppgiften. Därefter analyserades tid för genomförandet, kranspetsens sträcka, medelvärde av kranspetsens maximala höjd över stöttorna, antal rörelseriktningsändringar hos spakarna, antal samtidiga spakfunktioner och försöksdeltagarnas självskattade belastning.

Resultaten visade att gruppen som började köra med IBC genomförde uppgiften på kortare tid, körde kranen på ett effektivare sätt, arbetade mindre med spakarna och upplevde lägre belastning.

Att byta kranstyrningsmetod verkade inte innebära några problem för gruppen som bytte till IBC. Byte från IBC till konventionell styrning verkar däremot ha varit mer problematiskt.

Studien visar att för nybörjare underlättar och effektiviserar IBC arbetet vid kranrörelser som är typiska för skotning. De som kunde köra kran på konventionellt sätt hade heller inga svårigheter att byta till IBC.

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Nr 11-2018    Publicerad 2018-01-29 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!