logga
Bild: SkogenBild
Metoden passar i bestånd med lågt virkesförråd, under 120 m3f per hektar, och goda terrängförhållanden. Fördelen är att det blir en hög virkeskoncentration samtidigt som skördarens kranarbete minskar.

I varje skotarväg arbetar skördaren i tre steg:

Steg 1 

Träden i skotarvägen avverkas så att en zon på ca 10 meter lämnas kvar ut mot det redan avverkade hygget. Träden fälls vinkelrätt mot körvägen.

Steg 2 

Skördaren kör tillbaka i den kvarlämnade zonen.  Träden fälls vinkelrätt ut på hygget och virket läggs i virkeshögarna från steg 1. 

Steg 3

Skördaren kör en ny zon innanför de träd som avverkades i steg 1. Även nu fälls träden vinkelrätt mot körriktningen och virket läggs i de tidigare producerade högarna. Bredden på den här zonen måste anpassas till trädhöjden. När träden i nästa skotarvägs zon 2 fälls ska de inte nå fram till den aktuella skotarvägens virkeshögar, eftersom de då kan förorenas med ris och avbrutna toppar. Virkeshögens ordning kan också förstöras, vilket försvårar skotningen. Gör skotarvägarna så raka som möjligt.

Nr 56-2013    Publicerad 2013-11-21 13:04

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!