logga
Komatsu 895, Komatsu 941och Komatsu X19.
Drivarprototypen Komatsu X19 presterar i nivå med ett system med skördare plus skotare. Men trots det blir drivningskostnaden inte lägre för drivaren på grund av en högre timkostnad.

Denna artikel är en sammanfattning av Arbetsrapport 916-2016.

Tvåmaskinsystemet (TMS), bestående av skördare och skotare, dominerar totalt på den nordiska marknaden för avverkningsmaskiner. Skördaren fäller, upparbetar och sorterar virket på marken, varifrån skotaren lastar det för tran­sport till bilväg. TMS överlägsna marknadsposition har dock utmanats upp­repa­de gånger av bl.a. drivaren. Drivaren är ett enmaskinsystem, där alla moment i drivningen utförs med en maskin och virket upparbetas direkt på en lastbärare. Detta kallas för direktlastning. Till skillnad från TMS ska inget virke hamna på marken förrän vid avlägget.

Vid direktlastning kan man spara mycket tid under fasen då avverkning och lastning sker. Men direktlastningens nackdel är att den oftast medför inoptimal samlastning som försvårar en effektiv avlastning.

Sammanfattningsvis är frågan: Kan drivarens snabbare avverkning och lastning kompensera en lång­sam avlastning och höga timkostnader? Hittills har drivaren inte lyckats med det och TMS marknadsdominans har fortsatt.

Komatsu Forest AB introducerade drivarprototypen X19 under våren 2014. Nytt med X19 är snabbfäste som möjliggör en snabb växling mellan skördar­aggregat och skotargrip, därmed slipper man använda osmidiga kom­bina­tionsaggregat. Utöver det är X19 enbart avsedd för slutavverkning, vilket skiljer den från föregående drivarmodeller.

I denna studie modellerades tidsåtgång över stamvolym och terrängtransport­avstånd för X19 samt dess referens TMS. Driftdata för båda systemen kom från samma två bestånd, ett klent och ett grovt bestånd. Tidsåtgång modellera­des under lika förutsättningar för båda systemen.

Resultaten visade att båda systemen, X19 och TMS, påverkas påfallande likartat av stamvolym och terrängtransportavstånd. Dock uppvisar X19 en något högre känslighet för terrängtransportavstånd än TMS. I det klena beståndet med kort terrängtransportavstånd (100 meter), fanns tendens till högre prestation för X19 jämfört med TMS. I det grova beståndet med längre terrängtransport­av­stånd (400 meter) var förhållandet motsatt. Däremot medförde X19 inte någon sänkt drivningskostnad jämfört med TMS. Det beror framförallt på den relativt höga timkostnaden på X19.

Den höga timkostnaden gör att det inte räcker att X19 nådde en prestation i nivå med TMS – ekonomiskt lyckas den inte pressa TMS. Precis som förut är drivarens största enskilda svaghet lång avlastningstid, trots snabbfästet på X19.

Nr 125-2016    Publicerad 2016-12-23 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.