logga
Gunnars senaste artiklar
Framtidens fossilfria vägtransporter – barriärer och möjligheter
En ny studie av barriärer och möjligheter visar att elektrifiering är vägen framåt för skogsbrukets vägtransporter.
2023-10-10
Så blir skogsbruket effektivare med operationsanalys
Skogforsk och skogsbruket har utvecklat optimerande och simulerande beslutsstöd, Här berättar vi hur de hjälper oss att fatta rätt beslut i varje del av försörjningskedjan.
2018-09-28
Krönt Vägval visar vägen för skogsbruket
Krönt Vägval är en metod för att identifiera den bästa körvägen från avlägget i skogen till industrins inmätningsplats och utgör ett kraftfullt verktyg för att effektivisera skogsbrukets transporter.
2015-10-26
Sänkta transportkostnader med Krönt vägval
Ett effektivt sätt att minska transportkostnaderna är att välja den smartaste vägen från skogen till industrin.
2015-10-21
Framtidens hjältar väljer den smartaste vägen
Krönt Vägval är på väg att bli ett ovärderligt hjälpmedel för att välja den smartaste vägen från skogen till industrin, och därmed sänka transportkostnaderna.
2015-02-16
Hur stort behöver avlägget vara?
För att skotaren ska kunna lossa virket på ett effektivt sätt behövs ett tillräckligt stort avlägg. Formeln nedan ger en grov uppfattning om hur stort.
2013-01-10
ETT – Modulsystem för skogstransporter
Projektet ETT-Modulsystem för skogstransporter har visat att tyngre och längre fordon väsentligen kan minska bränsleförbrukningen, utsläppen av CO2 och kostnaderna. Samtidigt har inte någon negativ inverkan på vare sig trafiksäkerhet eller vägslitage kunnat påvisas.
2012-06-20
ETT-Modulsystem för skogstransporter
Projektet ETT-Modulsystem för skogstransporter har visat att tyngre och längre fordon väsentligen kan minska bränsleförbrukningen, utsläppen av koldioxid och kostnaderna. Samtidigt har inte någon negativ inverkan på vare sig trafiksäkerhet eller vägslitage kunnat påvisas.
2012-03-05
Skogforsks samverkansgrupper ger resultat
Skogsbrukets utveckling har underlättats av det nära samarbetet mellan brukare, tillverkare och forskare. Skogforsks samverkansgrupper ger resultat och att medverka ska underlätta jobbet i den egna organisationen och skapa ett mervärde.
2011-07-01
Två år med ETT: mindre CO2-utslägg och färre virkesfordon på vägarna
ETT-fordonet är tyngre än ett vanligt virkesfordon och har nu gått 52 500 mil och transporterat 106 000 ton timmer. Ett högt ställt mål har uppfyllts: att med bibehållen trafiksäkerhet minska koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning med 20 procent.
2010-07-01
ETT – Modulsystem för skogstransporter. En Trave Till (ETT) och Större Travar (ST). Delrapport för de två första åren.
Behovet av att effektivisera skogsbrukets virkestransporter är stort, både av miljömässiga och ekonomiska skäl. Ett sätt är att öka fordonens bruttovikt och längd.
2010-01-01
Revolutionerande virkesfordon testas i Norrbotten
Nu börjar testerna med ett helt nytt virkesfordon. Det ingår i ETT-projektet (En Trave Till). Fordonet är 30 meter långt och har en totalvikt på 90 ton. Potentialen är stor: kostnaderna sänks, koldioxidutsläppen minskar och trafiksäkerheten kan ökas.
2008-07-01
Analys av potentiella mervärden i kedjan skog-industri vid användning av pulsintensiv laserscanning
FORAN Sverige AB har utvecklat en metod för att inventera skog med laserscanning med så hög upplösning att enskilda träd kan identifieras.
2008-01-01
Kunskap Direkt Vägar – nybyggnad och underhåll av grusvägar
Av Sveriges 28 000 mil enskild väg är hälften skogsbilvägar. För att bygga och sköta dessa krävs kunskap - Kunskap Direkt Vägar är ett webbaserat kunskapssystem där all kunskap finns samlat som vänder sig till dem som bygger och sköter grusvägar.
2006-07-01
Kollegor inom Driftsystem
Gert Adolfsson
Projektledare
Gert Andersson
Programchef
Mikael Andersson
Specialist
Rolf Björheden
Seniorforskare
Petra Ek
Projektledare
Lars Eliasson
Seniorforskare
Martin Englund
Specialist
Linnea Hansson
Forskare
Chelsey Jo Huisman
Forskare
Jan Johansson
Forskare
Petrus Jönsson
Bitr programchef
Dan Lindström
Specialist
Rikard Lundqvist
Forskare
Hagos Lundström
Försökstekniker
Jussi Manner
Forskare
Anders Nilsson
Civilingenjör
Daniel Noreland
Forskare
Anna Pernestål
Seniorforskare
Morgan Rossander
Forskare
Anders Rowell
Jägmästare
Tobias Semberg
Civilingenjör
Lotta Woxblom
Forskare