logga
Konceptdrivaren Komatsu X19 med snabbfäste, här i samband med skifte mellan skördaraggregat och skotargrip.
Bild: Rikard Lundqvist
Trots att drivaren visar potential, framför allt i södra Sverige, räcker det inte hela vägen för att konkurrera med tvåmaskinsystemet. Det visar en ny slutrapport från Skogforsk och Drivargruppen.

Drivaren visade en konkurrenskraft på nära 50 procent av avverkningsvolymen i en av studierna. Dessutom uppvisades potential till kostnadssänkningar tack vare teknik- och metodutveckling. Men för att maskintillverkare ska ta steget att inleda serietillverkning krävs mer än vad som hittills visats.

Viktigt att testa nya maskinsystem

Skogssektorn är viktig för Sveriges ekonomi och valet av teknik i drivningsarbetet har länge spelat en avgörande roll för den globala konkurrensförmågan. Enmaskinsystemet drivaren har vid flera tillfällen visat potential att konkurrera med det sedan tidigare dominerande tvåmaskinsystemet. Tack vare samverkan i Drivargruppen togs konceptdrivaren Komatsu X19 i drift 2014 och har därefter studerats frekvent, för att söka svar på om drivaren har potential att konkurrera med tvåmaskinsystemet.

Drivarens förmåga att konkurrera och utvecklas

Syftet med denna slutrapport har varit att sammanfatta kunskapsläget om drivare utifrån Skogforsks utvärderingsarbete direkt eller indirekt kopplat till drivarkonceptet X19, genom en sammanställning av elva olika rapporter.

Bland de främsta resultaten återfinns:

  1. En omfattande systemanalys av 34 000 föryngringsavverkningar, som visade att drivaren var ekonomiskt konkurrenskraftig på något under 50 procent av den analyserade avverkningsvolymen, med potential att sänka den totala kostnadsmassan med omkring 3 procent. För det analyserade materialet, som motsvarar cirka en tredjedel av Sveriges föryngringsavverkningar, uppvisades ett behov av runt 250 drivare och 313 tvåmaskinsystem.

  2. Beslutsfattande om skogsteknik berör alla hållbarhetsperspektiv, där ekonomiska mål ofta är centrala – men sociala och miljömässiga mål sätter ramar.

  3. Snabbfäste, för skifte mellan redskapen skördaraggregat och skotargrip, medförde en tydlig prestationsökning jämfört med kombinationsaggregat vilket kunde användas både för avverkning av trädet och lossning från maskinen till vältan vid bilväg.

  4. Drivaren presterade bäst vid trakter med relativt korta terrängtransportavstånd och små totalvolymer.

  5. I motsats till vad tidigare studier visat återfanns inget tydligt samband mellan drivarens konkurrensförmåga jämfört med tvåmaskinsystemet med avseende på de prestationspåverkande faktorerna stamvolym eller sortimentsantal.

  6. Trots att en trädstams vinkel är annorlunda vid upparbetning över en lastbärare som för drivaren, jämfört med över marken som för en skördare, återfanns inga signifikanta skillnader för vare sig dimensionsmätning eller kapsprickor.

  7. Uppvisad potential för totalkostnader för drivare i svenska föryngringsavverkningar har inte varit tillräckliga för att motivera maskintillverkare att inleda serietillverkning.

  8. Drivaren har uppvisat potential för kostnadsbesparingar för metod- och automationsutveckling. Trots högre investeringskostnad för drivare med implementerade förslag bedömdes drivningskostnaderna sänkas med omkring 6 procent.

Figur 13_1200.jpg

Figur 1. Illustration av drivare under pågående avverknings- och lastningsarbete. Föreslagna tekniska ändringar är markerade i gult. Illustration: Gösta Lindwall.

Vad händer nu?

Det finns idag inga kända planer på serietillverkning av drivare, men tillsammans med andra maskinsystem med olika konfigurationer, är drivare intressanta att jämföra med tvåmaskinsystem i framtida studier. Det händer idag mycket i angränsande branscher som kan ha betydande påverkan på potential för nya maskinsystem. Däribland kan nämnas ökad tillgänglighet av teknik för automation och fjärrstyrning, och andra energibärare än diesel.

 

Skogforsk arbetar tillsammans med skogsbruket och genomför systemstudier av framtida möjliga maskinsystem, i dessa studier är erfarenheter av maskinutveckling och analysmetodik från drivarprojektet centrala.

Nr 46-2023    Publicerad 2023-09-06 09:57

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!