logga
Chelsey Jo Huisman och Bodel Norrby på Skogforskdagarna i september.
Bild: Skogforsk
Värderingar, ansvar och digitalt ”mindset” visar oss vägen i en digitaliserad värld, anser Skogforsks Chelsey Jo Huisman och Bodel Norrby. Båda forskar på organisationsutveckling i skogsbruket.

Sina tankar presenterade de in ett gemensamt föredrag på Skogforsks stora jubileumskonferens, Skogforskdagarna, i september i år. De berättade då om relationen mellan digitalisering och människa och vad som krävs ”inifrån oss själva” för att vi ska engagera oss i den digitala transformationen. Enligt Chelsey Jo Huisman och Bodel Norrby finns det tre viktiga teman att fundera över när det gäller vårt förhållningssätt till den pågående digitaliseringen:

Värderingar. Våra personliga och organisatoriska värderingar visar oss vad som är viktigt för oss och hur vi vill agera i världen. När vi tänker på den digitala transformationen kan vi ställa oss frågan - hjälper digital teknik mig att gå i riktningen mot mina värderingar eller gör det att jag går bort från mina värderingar?

Ansvar. Vår kapacitet för uppmärksamhet och fokus är begränsad.

Ledare och medarbetare har ett ansvar att tänka igenom hur negativa effekter av digital teknik kan minimeras beroende på hur vi arbetar och samarbetar. Hur vi kan hjälpa oss själva, och varandra, att skydda och respektera vår uppmärksamhet och fokuskapacitet, som prövas allt hårdare i takt med ökad digitalisering?

Ett digitalt "mindset". Här handlar det om att vara ödmjuk inför det vi inte vet och att lära sig genom andras kompetens och kunskap för att utveckla en digital kompetens. När vi lär oss hur digital teknik fungerar kommer vi att se nya möjligheter för utveckling. Vi kommer också att kunna ställa kritiska frågor om vad digitalisering betyder för våra organisatoriska liv och sätta den riktning i vilken vi vill att digitaliseringen ska ta oss.

I spelaren ovan håller Chelsey Jo Huisman och Bodel Norrby föredrag på Skogforskdagarna, som arrangerades i Mora i september.

Nr 69-2023    Publicerad 2023-12-15 14:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.