logga
Bodels senaste artiklar
Navigation i en digital värld
Värderingar, ansvar och digitalt ”mindset” visar oss vägen i en digitaliserad värld, anser Skogforsks Chelsey Jo Huisman och Bodel Norrby. Båda forskar på organisationsutveckling i skogsbruket.
2023-12-15
Naturvårdande skötsel – påtalade dilemman och organisatoriska flaskhalsar
Naturvårdande skötsel ses generellt som ett bra verktyg för att stärka ekologiska värden inom skogsbruket. Organisatoriska flaskhalsar sätter många gånger käppar i hjulet, hur kan det lösas?
2021-11-12
Brist på helhetssyn ett hinder för effektivare skogsvård
Ett helhetsperspektiv på beståndsanläggningskedjan kräver mer planering och skogsvårdsentreprenörer som kan leverera rätt tjänster. Men det kan försvåra virkesanskaffningen, visar en intervjustudie.
2017-04-20
Övning ger effektivt samarbete
Genom att hitta samarbetsprojekt och utveckla sina relationer jobbar entreprenörer och tjänstemän tillsammans för att bli effektivare team. I det här filmreportaget får du höra hur det går till.
2017-04-18
Utvecklade relationer ger effektivare team
Genom att identifiera samarbetsprojekt och utveckla sina relationer jobbar entreprenörer och tjänstemän i Hälsingland för att bli ett effektivare team.
2017-02-07
Utbildning för bättre utvecklingsarbete i skogsvårdsföretag
Många skogsvårdsentreprenörer har begränsad kunskap om att driva utvecklingsarbete. KRONAN är ett nytt skräddarsytt utbildningskoncept inom företagsutveckling, som utgår ifrån entreprenörernas vardag.
2015-11-24
Teamwork ger framgång
Goda relationer och nära samarbete är nyckeln till framgång, inte minst inom entreprenadskogsbruket.
2015-11-05
Utan återkoppling – ingen utveckling
Bättre återkoppling och fördjupade relationer mellan tjänstemän och entreprenörer. Det är en fråga skogsbruket nu har börjat arbeta med för att öka effektivitet och lönsamhet.
2015-04-28
Fem steg mot bättre samarbete
Fördjupade relationer och strukturerad återkoppling mellan tjänstemän och entreprenörer ger bättre utveckling, för alla.
2015-04-03