logga
Systembeskrivning av fjärrlabbet. I en av uppställningarna användes två 4G-routrar på maskinen, en för styrsystemet och en för videosystemet.
Fungerande telekommunikation är en förutsättning för att kunna utveckla fjärrstyrning av skogsmaskiner, men skogen dämpar signaler och räckvidd. Skogforsk har jämfört 5G-systemet med andra alternativ.

För att fjärrstyrning av skogsmaskiner ska kunna användas i praktiken är kanske den allra viktigaste frågan tillgång till väl fungerande telekommunikation med hög kapacitet i skogsterräng.

Räckvidden för lokal 5G kan vara i storleksordningen mer än tio gånger bättre än Wi-Fi. Skog förväntas dämpa signalerna och räckvidden för båda överföringstyperna. Förutom skogens täthet tros våta väderförhållanden förkorta räckvidden.

I projektet jämfördes 5G med alternativa teknologier, både för fjärrstyrning lokalt vid avverkningstrakten och fjärrstyrning av maskiner från längre avstånd. Projektet utfördes i det nyligen etablerade Troëdsson Forestry Teleoperation Lab.

Resultat

Fjärrstyrning med 5G kunde likställas med att fjärrstyra med Wi-Fi-teknik. Fördröjningar och videokvalitet bedömdes vara helt acceptabla. Även fjärrstyrning med 4G-teknik i kombination med signaler via fiber gav acceptabla, men olika resultat beroende på vilken variant som användes på maskinen. Bäst stabilitet och prestanda uppnåddes med en uppställning där två separata routrar användes. Det säkerställde att styrsystemet kunde arbeta närmast oberoende av videosystemet.

Då detta projekt startades var 5G-systemen och i synnerhet den teknik som benämns ”Industry Connect” relativt nytt och några utvärderingar i större omfattning hade inte genomförts. Projektet var ett av de första i världen med att testa lokalt 5G-system. Utvecklingen och förståelsen för 5G-systemen från det att projektet startade 2020 tills idag har gått fort framåt och denna studie har varit en viktig pusselbit i utvecklingen.

Finansiering

Projektet har finansierats av stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond.

Nr 65-2022    Publicerad 2022-09-22 09:31

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.