logga
Bild: Mikael Andersson, Skogforsk
Skogforsk har testat tre metoder för att minimera markpåverkan vid inversliknande markberedning. Bäst resultat gav en slät rulle som återför material i den uppgrävda fåran.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 1025-2019.

Skogforsks testaggregat för markberedning har i jämförande studier visat stor potential att möta högt ställda krav på både miljövänlighet och kvalitet på producerade planteringspunkter. Konceptet baseras på midjemonterade odrivna och släta tallrikar som skär upp en fåra och vänder den uppgrävda tiltan upp och ned. Denna körs sedan över av bakre boggin varvid en tilltryckt tilta skapas. 

Önskvärt med mindre fåra

I de flesta fall kvarstår dock en mindre fåra efter markberedningen och vid demonstrationskörningar och exkursioner har det framkommit att en bättre och mer fullständig återföring av material tillbaka i den uppgrävda fåran vore önskvärt. Detta är även relevant för att motverka problem med erosion, då fåran på lutande mark kan komma att fungera som dike. Mot denna bakgrund har Skogforsk testat tre olika metoder för att reducera markberedningsfårans bredd och djup.

Ändrad vinkel och radie

Den första metoden gick ut på att studera hur markberedningstallrikens krökningsradie kan användas för att reducera markpåverkan. Hypotesen var att mindre lutningsvinkel och större tallriksradie leder till en minskad fåra och reducerad markpåverkan. Försöket var dock för begränsat för att ge kvantitativt stöd för denna teori.

Vinge håller ner torvan

Tidigare tester har visat att för att få ett bra resultat med omvänd torva måste tallriksvinkeln vara ganska stor i förhållande till körriktningen, vilket leder till ett bredare dike. Även lutningsvinkeln behöver vara ganska stor för att hålla ner torvan innan man kör över den med boogien. Annars viker sig torvan ofta tillbaka före den har blivit överkörd av boogien på skotaren. För att kunna minska tallriksvinkeln utan att torvan viker tillbaka prövades vinge. Vingen ska vara ett extra stöd som håller ner torvan och håller samman det uppgrävda materialet i en smalare sträng mellan tallriken och boogin. I försöket blev fåran synbart smalare när vinge användes. Även den totala markskadan minskade, då rabatten blev smalare.

Slät rulle för återföring

Den tredje metoden som testades var slät rulle. Den baserades på två överfarter, där materialet blev hoptryckt vid den ordinarie markberedningen vid första överfarten. Sedan gjordes en andra överfart med rullen. Denna metod gav bäst resultat vid detta försök.

Anledningen till att två överfarter gjordes var att det var ett testaggregat. En produktionsmaskin skulle göra jobbet på en överfart.

Nästa steg

Framåt behöver undersökas vilken tallriksradie och tallriksvinkel, respektive lutningsvinkel, som man bör köra med för att uppnå minsta möjliga markpåverkan i relation till antalet godkända planteringspunkter. För detta krävs förmodligen ett större försök som omfattar flera marktyper. Det behöver också göras en andra studie av konceptet med vingen. Det finns av allt att döma mycket att vinna på att hålla materialet på plats före det trycks till av boogin.

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Nr 56-2019    Publicerad 2019-09-19 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!