logga
I projektet har det övergripande syftet varit att utveckla och pröva beröringsfri teknik för mätning av stocklängd och diameter samt de kvalitetsbeskrivande egenskaperna stamkrök och fibervinkel.

En övergång till beröringsfri mätteknik i skördare innehåller dock flera stora utmaningar och innan en utveckling i denna riktning kan förväntas ta fart måste ett antal grundläggande frågor belysas och besvaras. Tre centrala sådana frågor är:
i. Vilka är de lämpligaste givarteknikerna för beröringsfri mätning i skördaraggregat av ekonomiskt betydelsefulla egenskaper hos virket?
ii. Vilken mätprecision kan förväntas från mätsystem baserade på dessa givare under kontrollerade förhållanden?
iii. Är det möjligt att genom anpassad inbyggnad och aktiv renhållning av givare hantera den krävande miljön i skördaraggregat så att hög tillgänglighet och hög mätnoggrannhet erhålls från de beröringsfria mätsystemen under normala produktionsbetingelser?
Fokus har legat på de två förstnämnda frågorna ovan och projektet har varit avgränsat till att inte omfatta problematik kring nedsmutsning av givare.

Nr 82-2008    Publicerad 2008-01-01 00:14

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Mikael Andersson
Specialist
Björn Hannrup
Seniorforskare
William Larsson
Lars Wilhelmsson
Tidigare anställd
Anders Grönlund
LTU
Jan Nyström
LTU
Styrbjörn Johansson
SP
Johan Oja
SP