logga
Bild: Malå Geo Science
Det går att detektera stora stenblock och hällar i skogsmarken med radargram, visar en studie. Men ingen av de testade utrustningarna kunde urskilja stenar mindre än 40 mm.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 1016-2019.

Markens beskaffenhet är en viktig faktor vid val av skogsskötsel- och markberedningsmetoder. Med kunskap om blockkvot, stenförekomst, textur och bärighet blir det lättare att välja rätt metoder och inställningar på maskiner och aggregat, vilket i sin tur kan leda till bättre kvalitet i markberedningsarbetet. Problemet är att det idag inte finns några riktigt bra verktyg för att bedöma markens beskaffenhet.

I en förstudie har markradar prövats i syfte att mäta skogsmarks blockighet i vidare mening. Blockighet är ett mått på sten- och blockförekomst i markens ytskikt. Blockförekomsten har mätts med hjälp av jordsond och utifrån dessa mätningar har blockkvoten beräknats. Med markradarutrustningarna har sedan radargram samlats in över samma sträcka.

Studien visar att man i radargram säkert kan upptäcka större strukturer som hällar, större stenblock och skillnader i vatteninnehåll på skogsmark. Ingen av markradarutrustningarna kan urskilja mindre stenar än 40 mm vid de aktuella radarfrekvenserna.

Läs artikeln i sin helhet nedan.

Nr 43-2019    Publicerad 2019-08-12 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!