Gå till:

Maria Iwarsson Wide

Programchef
Värdekedjor
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
maria.iwarssonwide@skogforsk.se

070 - 518 85 99

Skogsbränsle
Kollegor inom Värdekedjor