logga
Livius senaste artiklar
Skattning av röjningsbehov med digitala verktyg
Det finns potential att använda AI-modellering för att identifiera trakter med röjningsbehov.
2024-04-22
Luftburen laserskanning för skattning av biomassa i lågvärdesträd längs skogsbilvägar
Med stöd i data från den nationella laserskanningen kan vi uppskatta hur mycket biomassa som finns i träden längs vägrenarna – merparten finns längs de vägar som nyttjas allra minst.
2022-12-15
Prognoser för trädvolym och värde på utbyte vid användning av laserskanningsdata
Med hjälp av data från mobil laserskanning undersöker Skogforsk och svenska skogsföretag möjligheter att förbättra prognoserna om virkesleveranserna.
2021-12-15
Kan drönare effektivisera skogsträdsförädling?
Goda mätdata behövs för att säkert bedöma det genetiska värdet hos plantor. Den tekniska utvecklingen kan leda till att i framtiden kan dessa data tas fram med hjälp av bilder från drönare.
2021-05-21
Ny metod för trädslagskartläggning ger bättre utbytesprognoser
Skogforsk har utvecklat en metod som genom att kombinera skördar- och fjärranalysdata kartlägger trädslag i det operativa skogsbruket. Metoden kan bidra till märkbart bättre utbytesprognoser.
2021-04-27
Utvärdering av nya möjligheter till förbättrad positionering med satellitbaserade system
Tack vare ökad noggrannhet i positionering som sker med nya satellitbaserade system samt fria tjänster för realtidskorrektion kan skogsbruket finna nya sätt att öka produktiviteten och precisionen.
2020-06-16
Björken får egen barkfunktion
En funktion för att beräkna björkens barktjocklek i skördare har utvecklats. Denna möjliggör att använda skördarens mätning som betalningsgrund även i lövrika objekt i södra Sverige.
2020-01-24