logga
Lovisas senaste artiklar
Nytt integrerat tankesätt ger nya lösningar på framtidens logistikpussel
Kan EU-projekt utomlands utveckla svenskt skogsbruk? Projektet SteamBioAfrica kombinerar optimering och livscykelanalys i ett interaktivt webgränssnitt för effektiv och hållbar försörjningsplanering.
2024-05-31
Simulering av granbarkborreangrepp kan ge svar om konsekvenser för virkesflödet
Genom att simulera storskaliga angrepp av granbarkborre kan vi systematiskt analysera hur virkesflödet från skog till industri påverkas. Målet är att göra den bästa avvägningen.
2023-05-16
Alternativ utformning av transportaffären
Det finns stor potential att effektivisera planeringen av skogstransporter. Verktyg som RuttOpt skulle kunna användas i högre utsträckning än idag genom utvecklade modeller för transportaffärer.
2023-05-05
Helikopterperspektiv rustar skogsföretag för framtidens logistikutmaningar
Det behövs nya beslutsstöd för att möta förändrade flöden och den ökande efterfrågan på alltmer nischade produkter. Det visar intervjuer med ett 15-tal logistikansvariga på skogsföretagen.
2023-03-16
Egenskapsbaserad sortering av massaved för bättre precision i styrning av massans kvalitet
En central del i virkesförsörjningen är att leverera rätt virke till rätt kund, till minsta möjliga kostnad. Genom en ny studie som kombinerar etablerade modeller kan sorteringsstrategier förbättras.
2022-01-20
Kostnadsbesparingar med 74-tonsfordon
En 50-procentig användning av 74-tonsfordon kan ge årliga besparingar på 125 miljoner tack vare mindre vägslitage, utsläpp, olyckor och buller. Det antyder en nyttokostnadsanalys från Skogforsk.
2021-04-12
Högre produktion i våra svenska skogar med Plantval Optimal
Med verktyget Plantval Optimal kan skogsägare med stora innehav lättare planera sin återplantering. Verktyget, som är en vidareutveckling av Plantval, finns fritt tillgängligt från och med idag.
2020-06-17