Gå till:

Raul Fernandez Lacruz

Forskare
SkogD
Värdekedjor
Box 3
918 21 Sävar
raul.fernandezlacruz@skogforsk.se

072 - 388 24 59

Forskare (skoglig doktor) inom skogshushållning. Leder projekt som syftar till att öka skötseln och tillvaratagandet av träd som har en negativ effekt på växtplatsens andra värden, såsom infrastrukturobjekt och naturvårdsområden. Arbetar också inom projekt som rör drivningssystem och logistik i försörjningskedjor av skogsbränsle och rundvirke.

Kollegor inom Värdekedjor