Gå till:

Raul Fernandez Lacruz

Forskare
SkogD
Värdekedjor
Box 3
918 21 Sävar
raul.fernandezlacruz@skogforsk.se

072 - 388 24 59

Forskare (skoglig doktor) inom skogshushållning. Leder projekt som syftar till att öka skötseln och tillvaratagandet av träd som har en negativ effekt på växtplatsens andra värden, såsom infrastrukturobjekt och naturvårdsområden. Arbetar också inom projekt som rör drivningssystem och logistik i försörjningskedjor av skogsbränsle och rundvirke.

Visa publikationer

Publikationer i urval

År Titel Författare Tidskrift
2022 Effects of boom-corridor thinning on harvester productivity and residual stand structure
Bergström, Dan
Fernandez Lacruz, Raul
de la Fuente, Teresa
Höök, Christian
Krajnc, Nike
Malinen, Jukka
Nuutinen, Yrjö
Triplat, Matevž
Nordfjell, Tomas
International Journal of Forest Engineering
2022 Environmental Impacts of Boom-Corridor and Selectively Thinned Small-Diameter-Tree Forests
de la Fuente, Teresa
Bergström, Dan
Fernandez Lacruz, Raul
Hujala, Teppo
Krajnc, Nike
Laina, Ruben
Nordfjell, Tomas
Triplat, Matevz
Tolosana, Eduardo
Sustainability
Kollegor inom Värdekedjor