Gå till:

Johan Möller

Specialist
Värdekedjor
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
johan.moller@skogforsk.se

070 - 318 85 66

Standarder
Virkesdata
Aptering
Kollegor inom Värdekedjor