logga
Optimering av skotningsarbetet kan ge betydligt lägre drivningskostnader och mindre körskador – och en första analys pekar på en mycket stor potential.

Hur ska basvägarna dras för att minimera skotningen och samtidigt undvika markskador? Sedan några år finns en rikstäckande digital terrängmodell baserad på Lantmäteriets laserskanning. Den ger en god bild av topografin, till exempel blöt mark och svåra lutningar. Och laserskanning kan även användas för att bedöma skogens virkesförråd i olika delar av beståndet.

Så det finns underlag för att optimera drivningarna. De värsta tokigheterna kan man utan tvekan undvika om man redan i planeringsförslagen väljer bort de mera chansartade skotningssträckorna. Och förslagen blir ändå väldigt effektiva!

Analyserat avverkningstrakter

I ett examensarbete på Skogforsk har man testat teorin genom att analysera två avverkningstrakter. För varje trakt räknade man med fyra scenarier. Tre av scenarierna optimerades för att minimera körsträcka, medelskotningsavstånd, tidsåtgång och kostnad medan ett scenario fick representera den riktiga skotningen där samma nyckeltal hämtades från den verkliga skotningen. I analysen fick också blöta områden körförbud - utom då det gällde byggda överfarter.

Intressant potential

Studien visar en verkligt intressant potential. I medeltal kortades körsträckan på den första trakten med 22 procent och för den andra trakten med 19 procent, jämfört med det verkliga skotningsarbetet. Och medelskotningsavstånd, tidsåtgång och kostnad förbättrades också påtagligt eftersom körsträckan förstås är en viktig grundparameter. Trots att man tog hänsyn till blöta områden.

Resultatet påverkades främst av hur avläggen, körvägarna och överfarter över vatten och blöta markavsnitt placerades. Det finns ju väldigt många olika sätt att driva en trakt – men med datorns hjälp kan man pejla in några riktigt bra förslag direkt.

Men studien ger också en del andra saker att fundera på: Mixas sortimenten vid skotningen så blir sträckan kortast. Optimering av sortimentrena lass ger visserligen kortare körsträckor än den verkliga skotningen, men längre än de mixade skotarlassen. Det är inte så konstigt – om sortimentsrena lass ska fyllas behöver skotaren köra fler sträckor mellan olika högar för att få ett fullt lass. Kan sortimenten mixas blir lasset snabbare fyllt och körsträckan som ackumuleras mellan virkeshögarna blir kortare. Men då tar å andra sidan lossningen längre tid.

Nr 48-2015    Publicerad 2015-04-01 11:02

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.