logga
Bild: Skogforsk
Avvikelserna för vissa sortiment vid enskilda avlägg kan vara stora. Det är en av slutsatserna från denna fallstudie där vi jämfört väglagersystemets uppgifter med kontrollmätning i fält.

Inom projektet ”Skogsbrukets digitala kedja” gjordes under 2008 en översiktlig kartläggning av de skogliga processerna från markberedning till industri- och tillhörande informationsflöden (Nordström & Möller, 2009). Studien visade bl.a. på stora brister vad gällde kvaliteten på uppgifterna om väglager, vilket ofta är nyckelinformation för planering av transporter och virkesflöden.

Det projekt som beskrivs här är en fortsättning där vi utfört en fördjupad studie av kvaliteten på data om väglagret. Projektet utfördes som en begränsad pilotstudie tillsammans med Mellanskog.

Studien omfattar kontrollmätning av volymen hos virkestravar på 14 olika avlägg. Mätningen gjordes enligt befintliga rutiner av en erfaren mätare från VMF. Samtidigt som kontrollmätningen i fält ägde rum stämdes aktuellt väglager av mot lagervolymen i väglagersystemet SMART, som är det system Mellanskog använder sig av. Skillnaden mellan volymen i väglagersystemet och kontrollmätningen i fält har sedan beräknats.

Resultatet från studien indikerar att trots att den totala volymen i medeltal kan stämma väl mellan lagersystem och inventerade data så är avvikelserna för enskilda sortiment vid unika avlägg stora. Vanliga orsaker till avvikelser är felaktig eller utebliven skotarrapportering, utebliven avräkning av lastade volymer, brister i chaufförens lagerinventering samt sortimentsvandring.

Läs hela rapporten som pdf nedan.

Nr 72-2015    Publicerad 2015-06-03 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.