Gå till:

Maria Nordström

Biträdande programchef
(Tekn Lic)
Värdekedjor
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
maria.nordstrom@skogforsk.se

070 - 635 33 12

Avverkning
Mätteknik
Sortimentskrav
Virkesdata
Kollegor inom Värdekedjor