logga
SPORRE, eller GROTSPORRE, är ett ruttoptimeringsprogram för skotning av en trakt med rundvirke, GROT och/eller stubbar. Programmet kan underlätta för föraren att planera arbetet.

Modellen kan presentera alternativa skotarvägar som valmöjlighet för att minimera det totala terrängtransportarbetet och därigenom ge föraren ytterligare en hjälp med att presentera vägval på förhand. Tanken är att ge skotarföraren, och speciellt nya och oerfarna förare, ett verktyg för att lättare kunna planera skotningsarbetet som kan vara besvärligt att planera vid snö, mörker eller spridda mindre objekt som skotas tillsammans.

All indata som behövs till optimeringsmodellen bygger på StandFord-data för produktionsfiler. När all indata finns på plats körs optimeringen av skotningsrutterna genom anropa av en optimeringsmodell.

Resultatet av optimeringen ges i form av de noder som skotaren ska passera och i vilken ordning. För varje nod anges vilka sortiment (högar) som ska plockas upp efter rutten, och vilken volym eller vikt, om det är GROT eller stubbar som högarna förväntas ha. Modellen hanterar flera avläggsplatser vilket ger möjlighet till bättre känslighetsanalyser. Ökad detaljkunskap om bränsleråvarans priselasticitet ges genom denna modell genom möjligheter till fler och bättre känslighetsanalyser vilka bör kunna utnyttjas i samband med försörjningsplanering, beslut om ökad användning av skogsbränsle etc.

Nr 23-2011    Publicerad 2011-07-01 21:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.