logga
Skogforsk har utvecklat ett hjälpmedel för att styra och optimera avverkningsresurser och virkesflöden efter en omfattande stormfällning. Verktyget, StormOpt, utvecklades på uppdrag av Sveaskog.

Med StormOpt, som är en utveckling av beslutsstödet FlowOpt, kan man beräkna

  • Hur stora avverkningsresurser som bör sättas in efter en stormfällning.
  • Hur virket ska hanteras – hur mycket som ska lagras vid bilväg, på terminal resp. köras ut ur området – och i så fall om detta ska ske med bil, tåg eller båt.

Enligt uppdragsgivaren Sveaskog blev StormOpt ett värdefullt hjälpmedel för den interna kommunikationen efter Gudrun. Optimeringen visade bl.a. tidigt att tillgången på lastbilar skulle bli en flaskhals.

StormOpt underlättade också kontakterna med kunderna – de logistikkostnader som StormOpt räknade fram blev ett värdefullt underlag för prisdiskussioner och för styrning av virke till rätt industri.

Det är naturligtvis omöjligt att fånga in alla parametrar som påverkar logistik och marknad efter en katastrof, men enligt Sveaskog gav StormOpt en bra struktur för problemlösning under ”operation Gudrun”.

Läs mer i pdf:en nedan.

Nr 20-2006    Publicerad 2006-07-01 15:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Karin Westlund
Specialist
Victor Asmoarp
Tidigare anställd
Håkan Broman
Sveaskog