logga
Projektet Skotningsoptimering har utvecklat ett planeringsverktyg som kan underlätta skotningen betydligt, minska terrängtransporterna och sänka bränsleförbrukningen. Kvaliteten på arbetet skulle förbättras då risken för kvarglömt virke minskar.

Skotningsarbetet svarar för omkring 10 % av den totala råvarukostnaden. Hittills har stort fokus legat på skördarens produktivitet men utvecklingen har lett till att det ni finns bra underlag även för skotningsplanering.

Projektet Skotningsoptimering har utvecklat en modell som presenterar optimerade vägalternativ för att minimera skotningen. Tanken är att verktyget ska kunna implementeras i befintlig mjukvara i maskinerna för att ge skotarförarna, speciellt nya och oerfarna förare, ett verktyg för att lättare kunna planera skotningsarbetet. Alla indata som behövs till optimeringsmodellen finns i StandForD-data från skördarens produktionsfiler.

Tester har gjorts för att optimera bränsleskotning vid ett givet pris för skotningsarbetet. Genom att göra en känslighetsanalys med upprepade optimeringar går det att i detalj beräkna hur volymerna på en trakt ska skotas.

Nr 29-2011    Publicerad 2011-07-28 07:17

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.