logga
Mattias senaste artiklar
Hur många planterade plantor försvinner?
Döda och försvunna plantor ett till två år efter plantering förklarar inte varför så många plantor saknas på hyggena.
2024-04-10
Föryngringskollen - Andra årets resultat
Antal plantor per hektar är fortsatt lågt. Det visar resultaten från Föryngringskollens inventeringar av 2023 års planteringar.
2024-03-19
Föryngringskollen - metoduppdatering 2023
Grundidén med Föryngringskollen är att angripa problemet med hög plantdöd tillsammans, systematiskt och långsiktigt genom årliga inventeringar enligt en gemensam metod och med fasta variabler.
2024-02-19
Föryngringskollen – Första årets resultat
Många plantor som planteras i skogsbruket dör redan de första åren efter plantering. För att förstå varför och hitta lösningar startades “Föryngringskollen”. Nu presenterar vi första årets resultat.
2023-01-30
Föryngringskollen - målet är att öka plantöverlevnaden
Det har visat sig att en stor andel av de planterade plantorna dör redan under de första åren efter planteringen. Nu satsar vi på att ta reda på varför.
2022-12-14
FRAS är avslutat – men det kommer mer
FRAS, Framtidens Skogsskötsel i Södra Sverige, är ett forskningsprogram som bedrevs mellan 2017 och 2022. Den 15 september hölls slutexkursionen och i samband med det publicerades också slutrapporten.
2022-10-26
Adaptivt skogsbruk – vi testar nya metoder på ett systematiskt sätt
Metoden Adaptivt skogsbruk har tagits fram för att driva förändringsarbete på ett systematiskt sätt. Nya metoder testas i större skala innan de tas i drift.
2021-12-28
Kollegor inom Skogsskötsel
Jonas Cedergren
Forskare
Felicia Dahlgren Lidman
Forskare
Alfred Deutgen
Doktorand
Line Djupström
Bitr programchef
Nils Fahlvik
Seniorforskare
Emelie Fredriksson
Forskare
Jörgen Hajek
Specialist
Lars Högbom
Seniorforskare
Fredrik Johansson
Projektledare
Michael Krook
Försökstekniker
Delphine Lariviere
Doktorand
Erik Ling
Programchef
Sima Mohtashami
Forskare
Oscar Nilsson
Forskare
Magnus Persson
Forskare
Eva Ring
Seniorforskare
Olle Rosenberg
Seniorforskare
Ulf Sikström
Seniorforskare
Henrik Svennerstam
Forskare
Rasmus Sörensen
Forskare
Märtha Wallgren
Seniorforskare
Per Westerfelt
Forskare
Jonas Öhlund
Forskare
Petter Öhrn
Forskare