Gå till:

Lars Högbom

Seniorforskare
(Docent)
Skogsskötsel
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
lars.hogbom@skogforsk.se

070 - 517 85 46

Mark & vatten
Kollegor inom Skogsskötsel