logga
Markfuktighetskarta från Skogsstyrelsen, lagd ovanpå en skuggad 3D-modell av markytan, med bas- och drivningsvägar utritade. DTW © Skogsstyrelsen, Höjddata, grid 2+ © Lantmäteriet.
Markfuktighetskartor visar var det finns fuktiga och blöta områden i anslutning till vattendrag och sjöar. I ett EU-projekt har en guide tagits fram på hur man kan använda dessa kartor i skogsbruket.

A guide to using wet area maps in forestry has been produced (in English) as part of the EU Interreg project WAMBAF Tool Box. The guide can be downloaded at the bottom of this page.

Markfuktigheten som visas på kartorna har modellerats främst utifrån topografiska data. Modellerna som används varierar något och resulterar i kartor med olika precision, men gemensamt för alla markfuktighetskartor är att de omfattar en betydligt större andel av alla vattendrag än konventionella kartor, särskilt små vattendrag med omgivande blöta områden.

Denna guide ger exempel på hur markfuktighetskartor kan användas vid skogsbruk för att förbättra skogsbrukets miljöhänsyn. Guiden är avsedd för planerare, entreprenörer, maskinförare, privata skogsägare och tjänstemän i skogsbruket och vid olika myndigheter. Rapporten bygger på praktisk erfarenhet av att använda markfuktighetskartor inom skogsbruket i Sverige och Finland, vetenskapliga studier, rapporter och expertbedömningar.

Guiden har tagits fram inom EU Interreg-projektet WAMBAF Tool Box, som pågår mellan 1 augusti 2019 till 31 januari 2021, i ett samarbete mellan Skogforsk, SLU och LUKE (Naturresursinstitutet i Finland). Rapporten kommer att bearbetas och publiceras på svenska under 2020.

 

Ladda ner och läs guiden (PDF)

Download the report here (PDF)

 

interreg_logotyp.png

Nr 45-2020    Publicerad 2020-06-18 09:31

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!