Gå till:

Jonas Öhlund

Forskare
Fil D
Skogsskötsel
Box 3
918 21 Sävar
jonas.ohlund@skogforsk.se

070 - 584 07 31

Visa publikationer

Publikationer i urval

År Titel Författare Tidskrift
2021 Survival and growth of Scots pine (Pinus sylvestris) seedlings in north Sweden: effects of planting position and arginine phosphate addition
Häggström, Bodil
Domevscik, Matej
Öhlund, Jonas
Nordin, Annika
Scandinavian Journal of Forest Research
Kollegor inom Skogsskötsel