logga
Jonas senaste artiklar
Hur många planterade plantor försvinner?
Döda och försvunna plantor ett till två år efter plantering förklarar inte varför så många plantor saknas på hyggena.
2024-04-10
Föryngringskollen - Andra årets resultat
Antal plantor per hektar är fortsatt lågt. Det visar resultaten från Föryngringskollens inventeringar av 2023 års planteringar.
2024-03-19
Föryngringskollen - metoduppdatering 2023
Grundidén med Föryngringskollen är att angripa problemet med hög plantdöd tillsammans, systematiskt och långsiktigt genom årliga inventeringar enligt en gemensam metod och med fasta variabler.
2024-02-19
Svårt att sanera törskateangripna röjningsbestånd
Är det möjligt att sanera hårt törskateangripna gallrings- och röjningsbestånd och vilka effekter får det? Nu har de första resultaten från projektet ”Demoförsök Törskate” sammanställts.
2023-11-29
Begränsad produktionsförlust i hårt törskateangripen gallringsskog
Hur utvecklas hårt törskateangripna bestånd och hur ska enskilda skogsägare tänka kring ekonomin i det långa loppet? Simulering tyder på relativt låg förlust av nuvärde och tillväxt i Norra Sverige.
2023-05-11
Föryngringskollen – Första årets resultat
Många plantor som planteras i skogsbruket dör redan de första åren efter plantering. För att förstå varför och hitta lösningar startades “Föryngringskollen”. Nu presenterar vi första årets resultat.
2023-01-30
Föryngringskollen - målet är att öka plantöverlevnaden
Det har visat sig att en stor andel av de planterade plantorna dör redan under de första åren efter planteringen. Nu satsar vi på att ta reda på varför.
2022-12-14
Inventering av törskateangripna gallringsbestånd efter gallring
Skogforsk driver ett projekt som undersöker om produktionsförluster vid törskateangrepp kan minimeras genom gallring och röjning. Delresultat från genomförda inventeringar visar på svårigheter.
2022-04-22
Färdigställda demoförsök i törskateangripna gallrings- och röjningsskogar
Hur ska man sköta svårt törskateangripna gallrings- och röjningsbestånd för att bromsa angreppen och minimera produktionsförlusterna? Ett nytt tioårigt projekt anlagt av Skogforsk undersöker saken.
2021-10-27
Kollegor inom Skogsskötsel
Mattias Berglund
Forskare
Jonas Cedergren
Forskare
Felicia Dahlgren Lidman
Forskare
Alfred Deutgen
Doktorand
Line Djupström
Bitr programchef
Nils Fahlvik
Seniorforskare
Emelie Fredriksson
Forskare
Jörgen Hajek
Specialist
Lars Högbom
Seniorforskare
Fredrik Johansson
Projektledare
Michael Krook
Försökstekniker
Delphine Lariviere
Doktorand
Erik Ling
Programchef
Sima Mohtashami
Forskare
Oscar Nilsson
Forskare
Magnus Persson
Forskare
Eva Ring
Seniorforskare
Olle Rosenberg
Seniorforskare
Ulf Sikström
Seniorforskare
Henrik Svennerstam
Forskare
Rasmus Sörensen
Forskare
Märtha Wallgren
Seniorforskare
Per Westerfelt
Forskare
Petter Öhrn
Forskare