Gå till:

Märtha Wallgren

Forskare
Skogsskötsel
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
martha.wallgren@skogforsk.se

070 - 222 07 25

Skogsskador
Viltskador
Kollegor inom Skogsskötsel