Gå till:

Märtha Wallgren

Seniorforskare
(Fil D)
Skogsskötsel
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
martha.wallgren@skogforsk.se

070 - 222 07 25

Fil.dr. Forskare inom viltekologi, huvudsakligen interaktioner mellan växter och betande djur. Leder projekt som rör klövviltsbete och skogsbruk, klövviltets biologi, samt betets effekter för biologisk mångfald. Utbildad viltbiolog och har doktorerat i samhällsekologi vid SLU.

Skogsskador
Viltskador
Kollegor inom Skogsskötsel