Gå till:

Olle Rosenberg

Forskare
Skogsskötsel
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
olle.rosenberg@skogforsk.se

070 - 620 70 36

Skogsskador
Svampskador
Kollegor inom Skogsskötsel