Gå till:

Olle Rosenberg

Seniorforskare
(Fil D)
Skogsskötsel
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
olle.rosenberg@skogforsk.se

070 - 620 70 36

Visa publikationer

Publikationer i urval

År Titel Författare Tidskrift
2018 Challenges of pheromone-based mating disruption of Cydia strobilella and Dioryctria abietella in spruce seed orchards
Svensson, G. P.
Wang, H. L.
Jirle, E. V.
Rosenberg, O.
Liblikas, I.
Chong, J. M.
Lofstedt, C.
Anderbrant, O.
Journal of Pest Science
2015 Effects of different insect species on seed quantity and quality in Norway spruce
Rosenberg, O
Nordlander, G
Weslien, J
Agricultural and Forest Entomology
2015 Sex pheromone of the cloaked pug moth, Eupithecia abietaria (Lepidoptera: Geometridae), a pest of spruce cones
Wang, H.L
Svensson, G.P
Jacobsson, J
Jirle, E.V
Rosenberg, O
Francke, W
Anderbrant, O
Millar, J.G
Löfstedt, C
Journal of Applied Entomology
Skogsskador
Svampskador
Kollegor inom Skogsskötsel