logga
Olles senaste artiklar
Hur påverkas granbarkborrar och styltflugor vid vinteravverkning av döda träd?
Vid vinteravverkning av granbarkborredödade träd blir de flesta granbarkborrarna kvar i skogen samtidigt som en av deras naturliga fiender följer med träden ut.
2024-02-21
Borhalt i marken 18 år efter gödsling – inga mätbara skillnader mellan olika preparat
Behandlingseffekten av bor har sannolikt upphört efter 17–18 år. Inga mätbara skillnader i borhalt kunde uppmätas 18 år efter gödslingstillfället - varken av lättlösliga eller svårlösliga preparat.
2023-05-31
Ny kunskap om granbarkborrarnas övervintring
I nuvarande utbrottsområde övervintrar knappt hälften av granbarkborrarna i trädens bark. Störst andel återfinns i granar med tjock bark, visar en ny studie över granbarkborrarnas övervintring.
2023-02-27
Parningsdoft skyddar inte kottarna från skadeinsekter
Fem års erfarenhet av feromonbaserad parningsstörning av de två allvarligaste insekterna i granfröodlingar, grankottvecklaren och grankottmottet, tyder på att metoden inte fungerar.
2023-01-12
Olika bekämpningsmedels effekt på skadeinsekter och nyttoinsekter
Hur effektiva är bekämpningsmedel för att stoppa insektsskador på granblommor/grankottar, och hur påverkar de nyttoinsekter?
2022-08-23
Sprayapplicering av gibberellin – en metod under utveckling
För att öka granfröskördarna kan ett blomningsstimulerande hormon injiceras i trädstammarna. Men eftersom metoden är mycket arbetsintensiv har Skogforsk tittat på om sprayning kan vara ett alternativ.
2021-04-14
Grankottmott
Feromonbaserad bekämpning ger klen effekt
Tre fjärilar och en fluga bidrar starkt till skogsbrukets stora brist på förädlat granfrö. Och det senaste motmedlet – att förvirra hanarna med feromoner inför parningen – verkar inte ge resultat.
2018-12-20
Svårt att skydda fröskörden mot grankotterost
Svampen grankotterost kan orsaka problem i granfröplantager då angripna kottar inte producerar frön. Skogforsk testade under 2014-2015 fungiciderna Amistar och Tilt som bekämpningsmedel.
2016-03-31
Doft av skadegörare i granfröplantager
Många insekter använder sig av sexualferomoner för att locka till sig en partner. Nu är det möjligt att övervaka tre av de fyra värsta skadegörarna med klisterfällor betade med syntetiska feromoner.
2015-09-03
Rädda kotten
Bristen på frö ställer höga krav på stora skördar från plantagerna. Ett av hoten mot framför allt produktionen av granfrön är insekter. Så här arbetar Skogforsk för att reducera skadorna.
2012-02-03
Plantaktuellt nr 3 2011
Fröförstörande insekter, skogsvård hos Sveaskog, huvudplantor i föryngringar och frost i detta nummer av Plantaktuellt.
2011-01-01
Plantaktuellt nr 1 2010
Snytbaggens födoval, Conniflex introduceras, hyggesfritt skogsbruk och epigenetik är några ämnen för detta nummer av Plantaktuellt.
2010-01-01
Fjärilsdofter i fröplantager kan ge oss mer förädlat granfrö
Nyupptäckta feromoner kan locka grankottarnas skadeinsekter i fördärvet. Feromoner kan bli ett miljövänligt, skarpt verktyg i kampen mot dessa fröätande insekter i granplantager. Det kan på sikt ge avsevärt högre fröskördar i granfröplantagerna.
2009-07-01
Granfröplantagerna – en guldgruva för skogsbruket
Trots att 2006 var ett bra fröår i granfröplantagerna står skogsbruket inför en brist på förädlat granfrö. Nya metoder kan dock öka skördarna i plantagerna och skogsägarna har mycket att vinna på att utnyttja det värdefulla fröet på ett klokt sätt.
2008-01-01
Retention av bor efter gödsling med Skog-CAN innehållande olika borformuleringar
Mikronäringsämnet bor är viktigt för växter och brist kan leda till att träd får flera toppar och sänkt tillväxt.
2005-01-01
Plantaktuellt nr 2 2005
Hyggesbränning och snytbaggeskador, plantforskning i Garpenberg, tallsticklingar och brist på grankott är något av innehållet i detta nummer av Plantaktuellt.
2005-01-01
N retention after N addition in four experimental stands of Norway spruce in southern Sweden
SITE DESCRIPTION AND BASE-LINE DATA FOR AN EXPERIMENTAL SERIES IN SOUTHERN SWEDEN
2004-01-01
Plantaktuellt nr 1 2004
Baciller mot kottinsekter, behovsanpassad gödsling, vinterlagring av plantor och markberedning. Det är några ämnen för detta nummer av Plantaktuellt.
2004-01-01
Storskalig biologisk bekämpning av skadeinsekter i granfröplantager – fältförsök 2003
Under våren och sommaren 2003 utfördes ett storskaligt försök för att främst bekämpa grankottmott och grankottmätare, men även grankottvecklare, i en granfröplantage.
2003-01-01
Storskalig biologisk bekämpning av skadeinsekter i granfröplantager
Under våren och sommaren 2002 utfördes ett storskaligt försök för att bekämpa grankottmott, grankottmätare och grankottvecklare i en granfröplantage, Ålbrunna i Uppland.
2003-01-01
Miljöeffekter av bor i kvävegödselmedel
Anledningen till att B numera ingår i allkvävegödsel för användning i skogen beror på att man under 70-talet upptäckte att ensidig kvävegödsling gav tillväxtstörningar till följd av borbrist.
2002-01-01
Effekter på metanoxidation och lustgasproduktion efter kvävegödsling
Den här litteraturstudien behandlar skogsgödslingens effekter på CH4-oxidationen samt hur långvariga dessa effekter kan vara.
2002-01-01
Näringsutnyttjande och läckage vid praktisk plantodling
Studien syftar till att fastställa hur stor del av den tillförda näringen som återfinns i plantor och torvsubstrat och hur stor del som kan antas läcka ut i mark och vatten.
2001-01-01
Plantaktuellt nr 3 2001
Färganalys av plantor, näringssvinn vid plantodling och skogsvårdsföretagens utveckling är artiklar som hittas i detta nummer av Plantaktuellt.
2001-01-01
Kollegor inom Skogsskötsel
Mattias Berglund
Forskare
Jonas Cedergren
Forskare
Felicia Dahlgren Lidman
Forskare
Alfred Deutgen
Doktorand
Line Djupström
Bitr programchef
Nils Fahlvik
Seniorforskare
Emelie Fredriksson
Forskare
Jörgen Hajek
Specialist
Lars Högbom
Seniorforskare
Fredrik Johansson
Projektledare
Michael Krook
Försökstekniker
Delphine Lariviere
Doktorand
Erik Ling
Programchef
Sima Mohtashami
Forskare
Oscar Nilsson
Forskare
Magnus Persson
Forskare
Eva Ring
Seniorforskare
Ulf Sikström
Seniorforskare
Henrik Svennerstam
Forskare
Rasmus Sörensen
Forskare
Märtha Wallgren
Seniorforskare
Per Westerfelt
Forskare
Jonas Öhlund
Forskare
Petter Öhrn
Forskare