Gå till:

Line Djupström

Seniorforskare
(Fil D)
Skogsskötsel
Uppsala Science Park
751 83 UPPSALA
line.djupstrom@skogforsk.se

070 - 254 90 61

Fil. Dr. Forskare inom naturvårdsbiologi och driver projekt som syftar till att öka kunskapen om miljöhänsyn och biologisk mångfald i det brukade skogslandskapet. Arbetar också inom projekt som rör forskningskommunikation där skogen används som plattform för dialog och kunskapsutbyte. 

Hänsyn
Naturhänsyn
Kollegor inom Skogsskötsel