Gå till:

Line Djupström

Bitr programchef
(Fil D)
Skogsskötsel
Uppsala Science Park
751 83 UPPSALA
line.djupstrom@skogforsk.se

070 - 254 90 61

Fil. Dr. Forskare inom naturvårdsbiologi och driver projekt som syftar till att öka kunskapen om miljöhänsyn och biologisk mångfald i det brukade skogslandskapet. Arbetar också inom projekt som rör forskningskommunikation där skogen används som plattform för dialog och kunskapsutbyte. 

Visa publikationer

Publikationer i urval

År Titel Författare Tidskrift
2023 Harvester time consumption in nature conservation management operations
Fernandez-Lacruz, Raul
Grönlund, Örjan
Johannesson, Tomas
Djupström, Line B.
Söderberg, Jon
Eliasson, Lars
International Journal of Forest Engineering
2023 Ten years after: Release cutting around old oaks still affects oak vitality and saproxylic beetles in a Norway spruce stand
Lariviere, Delphine
Holmström, Emma
Petersson, Lisa
Djupström, Line
Weslien, Jan
Agricultural and Forest Entomology
2023 Reinventory of permanent plots show that kelo lichens face an extinction debt
Larsson Ekström, Albin
Sjögren, Jörgen
Djupström, Line Boberg
Thor, Göran
Löfroth, Therese
Biological Conservation
2021 Rennäring och skogsnäring i Sverige - delad kunskap för delad markanvändning.
Horstkotte, Tim
Djupström, Line
2020 Nature conservation management in voluntary set-aside forests in Sweden: practices, incentives and barriers
Grönlund, Örjan
Erlandsson, Emanuel
Djupström, Line
Bergström, Dan
Eliasson, Lars
Scandinavian Journal of Forest Research
2018 Mapping of voluntary set-aside forests intended for nature conservation management in Sweden
Grönlund, Örjan
Di Fulvio, Fulvio
Bergström, Dan
Djupström, Line
Eliasson, Lars
Erlandsson, Emanuel
Forsell, Nicklas
Korosuo, Anu
Scandinavian Journal of Forest Research
2018 Climate impacts of retention forestry in a Swedish boreal pine forest
Cherubini, Francesco
Santaniello, Francesca
Hu, Xiangping
Sonesson, Johan
Strømman, Anders Hammer
Weslien, Jan
Djupström, Line B.
Ranius, Thomas
Journal of Land Use Science
2017 Large proportion of wood dependent lichens in boreal pine forest are confined to old hard wood
Santaniello, F
Djupström, L.B
Ranius, T
Weslien, J
Rudolphi, J
Thor, G
Biodiversity and Conservation
2017 Simulated long-term effects of varying tree retention on wood production, dead wood and carbon stock changes
Santaniello, F
Djupström, L.B
Ranius, T
Weslien, J
Rudolphi, J
Sonesson, J
Journal of Environmental Management
2016 Effects of partial cutting on logging productivity, economic returns and dead wood in boreal pine forest.
Santaniello, F
Djupström, L.B
Ranius, T
Rudolphi, J
Widenfalk, O
Weslien , J
Forest Ecology and Management
Hänsyn
Naturhänsyn
Kollegor inom Skogsskötsel