logga
Oscars senaste artiklar
Kväveupptagningsförmågan avgörande för planttillväxt hos tall och gran
Att tallen är en pionjär med snabbare ungdomstillväxt än granen är välkänt. Forskarna drar nu slutsatsen att tallens snabba ungdomstillväxt beror på att den är bättre på att ta upp kväve ur marken.
2024-04-05
Föryngringskollen - metoduppdatering 2023
Grundidén med Föryngringskollen är att angripa problemet med hög plantdöd tillsammans, systematiskt och långsiktigt genom årliga inventeringar enligt en gemensam metod och med fasta variabler.
2024-02-19
Klippning av tallplantor för att minska tillväxtstörningar
Problematiken med tillväxtstörningar hos tallplantor har allt mer frekvent uppmärksammats både av skogsföretag och privata skogsägare. Men vad kan man göra med drabbade plantor?
2023-06-13
Föryngringskollen – Första årets resultat
Många plantor som planteras i skogsbruket dör redan de första åren efter plantering. För att förstå varför och hitta lösningar startades “Föryngringskollen”. Nu presenterar vi första årets resultat.
2023-01-30
Föryngringskollen - målet är att öka plantöverlevnaden
Det har visat sig att en stor andel av de planterade plantorna dör redan under de första åren efter planteringen. Nu satsar vi på att ta reda på varför.
2022-12-14
Tillväxtstörningar på tallplantor fortfarande en gåta
Under de senaste åren har tillväxtstörningar på unga tallplantor i föryngringar rapporterats i södra Sverige. Trots nya data har det inte gått att identifiera orsaken till störningarna.
2021-08-12
Tallen har potential
Försök med gran och tall på samma mark visar att tallen har förvånansvärt god tillväxtförmåga. Tallskog tillhandahåller även en högre nivå av ekosystemtjänster och biodiversitet.
2021-02-02
Kollegor inom Skogsskötsel
Mattias Berglund
Forskare
Jonas Cedergren
Forskare
Felicia Dahlgren Lidman
Forskare
Alfred Deutgen
Doktorand
Line Djupström
Bitr programchef
Nils Fahlvik
Seniorforskare
Emelie Fredriksson
Forskare
Jörgen Hajek
Specialist
Lars Högbom
Seniorforskare
Fredrik Johansson
Projektledare
Michael Krook
Försökstekniker
Delphine Lariviere
Doktorand
Erik Ling
Programchef
Sima Mohtashami
Forskare
Magnus Persson
Forskare
Eva Ring
Seniorforskare
Olle Rosenberg
Seniorforskare
Ulf Sikström
Seniorforskare
Henrik Svennerstam
Forskare
Rasmus Sörensen
Forskare
Märtha Wallgren
Seniorforskare
Per Westerfelt
Forskare
Jonas Öhlund
Forskare
Petter Öhrn
Forskare