Gå till:

Nils Fahlvik

Seniorforskare
(SkogD)
Skogsskötsel
Ekebo 2250
268 90 Svalöv
nils.fahlvik@skogforsk.se

070 - 580 37 34

Anställd hos Skogforsk sedan 2017 med bakgrund inom skötsel- och produktionsforskning vid SLU. Arbetar med beståndsbehandling med fokus på röjning och gallring och med lövskogsskötsel. Aktiv inom FRAS-projektet som studerar skötsel för variationsrik skog.

Kollegor inom Skogsskötsel