Gå till:

Henrik Svennerstam

Forskare
Fil D
Skogsskötsel
Box 3
918 21 Sävar
henrik.svennerstam@skogforsk.se

070 - 392 63 73

Visa publikationer

Publikationer i urval

År Titel Författare Tidskrift
2022 X-ray computed tomography for the detection of damage in Scots pine trunks caused by blister-rust fungus Cronartium pini (Willd.)
Hyll, Kari
Joevenller, Sheng
Svennerstam, Henrik
Nordström, M
Broman, Olof
Oja, Johan
Sandberg, Dick
Wood Material Science & Engineering
2022 Timing is everything – obtaining accurate measures of plant uptake of amino acids
Svennerstam, Henrik
Jämtgård, Sandra
New Phytologist
Kollegor inom Skogsskötsel