Gå till:

Delphine Lariviere

Doktorand
Skogsskötsel
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
delphine.lariviere@skogforsk.se

070 - 911 87 66

Jag är doktorand vid SLU Alnarp inom FRAS-projektet. Min forskning kretsar kring skogsbruk med generell naturvårdshänsyn och biodiversitet.

 

Visa publikationer

Publikationer i urval

År Titel Författare Tidskrift
2020 Detection of Retention Trees on Clearcuts, a 50-Year Perspective
Holmström, E
Nordström, E
Lariviere, D
Wallin, I
Open Journal of Forestry
2020 Release of retained oaks in Norway spruce plantations. A 10-year perspective on oak vitality, spruce wood production and ground vegetation
Lariviere D
Holmström E
Brunet J
Weslien J
Forest Ecology and Management
Kollegor inom Skogsskötsel