logga
Bild: Curt Almqvist
För att öka granfröskördarna kan ett blomningsstimulerande hormon injiceras i trädstammarna. Men eftersom metoden är mycket arbetsintensiv har Skogforsk tittat på om sprayning kan vara ett alternativ.

Det råder brist på granfrön och en metod att öka fröskördarna är att använda det blomningsstimulerande hormonet gibberellin. I dagsläget är produkten Gibb Plus Forest godkänt för staminjiceringar. Dock är injicering en mycket arbetsintensiv metod. Småskaliga studier har visat att det är möjligt att spruta gibberellin på trädens grenar/barr och på så vis stimulera blomning, dock saknas storskaliga studier. I det här projektet jämfördes två olika metoder att applicera gibberellin, injicering direkt i trädstammar och sprayning med hjälp av fläktspruta. Resultaten tyder på att staminjicering gav en högre medelblomning än användande av fläktspruta. Dock ökade båda metoderna antalet blommande mödrar, vilket är positivt avseende den genetiska diversiteten. Injiceringsmetoden har under flera år utvärderats och förfinats avseende dos och applikationstidpunkt, en tidpunkt som också fick gälla för sprayning på barren. Fler studier bör utföras med sprayning för att förfina metodiken, där tidpunkt och dos kanske kan vara de viktigaste faktorerna att studera.

Nr 47-2021    Publicerad 2021-04-14 09:10

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.