logga
Svampen grankotterost kan orsaka problem i granfröplantager då angripna kottar inte producerar frön. Skogforsk testade under 2014-2015 fungiciderna Amistar och Tilt som bekämpningsmedel.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 894-2016.

Grankotterost är en rostsvamp som värdväxlar mellan gran och hägg. På granen angriper den framförallt kottarna och en angripen grankotte producerar inga vitala frön.
Skogforsk har under 2014 och 2015 genomfört försök med bekämpning av grankotterost med hjälp av fungicider. Två olika typer av fungicider har testats. Amistar som sprutas på granblommorna under blomningen, vilket är den tidpunkt då rostsporerna infekterar blommorna. Den andra fungiciden, Tilt, injicerades i stammen på granarna med tanken att den sedan skall sprida sig i trädet ända ut i blommorna.

Försöken visade att fungiciderna inte stör bildningen av frö, så behandlade träd kan producera lika mycket och lika bra frö som obehandlade träd.

Hur effektivt Amistar skyddar mot infektion av grankotterost gick inte att utvärdera, då det var för lågt naturligt infektionstryck på försökslokalen under båda åren.

Vid testerna av Tilt var infektionstrycket tillräckligt högt för att utvärdera skyddseffekten under ett av åren. Tyvärr gav Tilt bara en mycket svag och inte statistiskt säkerställd skyddseffekt med den testade dosen och injektions-tidpunkten.

Arbetet med att utveckla fungerande metoder för att skydda fröskördarna mot grankotterost kommer att drivas vidare med fortsatt testning av Amistar och nya potentiellt intressanta fungicider. Parallellt sker dessutom forskning kring möjligheterna att finna svampar som är antagonister till grankotterost, och som därmed skulle kunna användas som ett biologiskt bekämpningsmedel.

Läs rapporten i sin helhet på länken nedan.

Nr 38-2016    Publicerad 2016-03-31 05:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.