logga
Följande företag är partners till Skogforsk.

Stiftare

Billerud Skog & Industri AB
Holmen Skog AB
LRF Skogsägarna
SCA Skog AB
Stora Enso Skog AB
Sveaskog Förvaltnings AB
Sydved AB

Övriga

AB Karl Hedin
Arvidjaurs Allmänningsskog
Baroniet Adelswärd AB
BCC AB
Bobergs häradsallmänning
Bonnier Skog AB
Boo Egendom AB
Bordsjö skogar AB
Boxholms skogar AB
Bracke Forest AB
Brevens Bruk
Dals Häradsallmänning
Derome Timber AB
Dylta Bruk Förvaltnings AB
Ecotype AB
Edmåla skog AB
Edsbergs Häradsallmänning
Prästlönetillgångarna i Växjö
Göteborgs stifts prästlönetillgångar
Eric & Angelica Sparres Stiftelse
Ericsbergs Fideikommiss AB
Herman Petersen Fideikommiss AB
Fiskarhedens Trävaru AB
Field Sweden AB
Glanshammars Häradsallmänning
Grimstens Häradsallmänning
Gullbergs Häradsallmänning
Gustafsborgs Säteri AB
Gysinge Skog AB
Gällivare Allmänningsskog
Gällivare Nybyggesallmänningsskog
Göstrings Häradsallmänning
Hammarkinds Häradsallmänning
Hanekinds Häradsallmänning
Hargs Bruk AB
Hjulebergs Egendom AB
Hällefors Tierps Skogar AB
HäradSkog i Örebro AB
Prästlönetillgångarna i Härnösands stift
Hörningsholms Godsförvaltning
Jokkmokks Sockenallmänning
Jokkmokks Nybyggesallmänning
Prästlönetillgångarna i Karlstads stift
Karsholms Gods AB
Kinda Häradsallmänning
Kiplingebergs gods
Kopparfors Skogar AB
Kristianstads kommun
Kåreholm
Lima Besparingsskog
Prästlönetillgångarna i Linköpings stift
Ljusdals kommun
Luleå Stifts prästlönetillgångar
Lunds stifts prästlönetillgångar
Lysings Häradsallmänning
Lösings Häradsallmänning
Malmö kommun
Mellanskog
Memmings Häradsallmänning
Moelven Skog AB
Next Forest AB
Nordic Plantcenter (NPC)
Norra Skog
Norra Vedbo Häradsallmänning
Norunda Häradsallmänning
Orsa Besparingsskog
Pajala m fl sockn allmän skog
Persson Invest Skog AB
Prästlönetillgångarna i Skara stift
Prästlönetillgångarna i Stockholms stift
Prästlönetillgångarna i Strängnäs stift
Prästlönetillgångarna i Uppsala stift
Prästlönetillgångarna i Visby stift
Prästlönetillgångarna i Västerås stift
Ramlösa Plantskola AB
Sannarp AB
SE, Skogsentreprenörerna
Sjösa Förvaltnings AB
Skogssällskapets Förvaltning AB
Spellinge Säteri AB
Starbo Bruk AB
Statens Fastighetsverk
Stiftelsen Berghmanska Donationsfonden
Stiftelsen Frk. Emelie Pipers Donationsfond
Stiftelsen Ingeborg och Otto Larssons donationsfond
Stiftelsen O. G. Paulis Donationsfond
Stiftelsen Egendomsförvaltnings Förening
Stöpsjöhyttans Egendom
Sundins Skogsplantor AB
Sydplantor AB
Särna-Idre Besparingsskog
Sätuna AB
Söderhamns kommun
Södra Skogsägarna
Transtrands Besparingsskog
Trolleholms Gods AB
Ulleråkers Häradsallmänning
Uppsala Akademiförvaltning
Valkebo Häradsallmänning
Vida AB
Växjö Energi AB
Wilhelm Reuterswärd/Bäddarö gård
Yara AB
Åkerbo Häradsallmänning
Åkers Häradsallmänning
Ånge Kommun
Älvdalens Besparingsskog
Ärlinghundra Häradsallmänning
Öster Rekarne Häradsallmänning